Bydło

Nowe przepisy w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

W dniu 25 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013 r., poz. 124).

Najistotniejsze zmiany w przepisach to:

 • zmiana terminu na dokonanie zastąpienia zwierząt - zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia,
 • zmiana terminu, w którym rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o dokonaniu zastąpienia - rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 14 dni od dnia jego dokonania,

  Należy wyjaśnić, że:

  • data dokonania zastąpienia oznacza datę objęcia określonego zwierzęcia programem ochrony zasobów genetycznych, czyli datę z jaką Instytut zakwalifikował zwierzę wprowadzane na zamianę.
  • data powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia to data zdarzenia, na skutek którego konieczne jest zastąpienie zwierzęcia.
 • obowiązek dołączania kopii dokumentu oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych zarówno do wniosku o przyznanie pierwszej jak i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych.

Szczegóły dotyczące zmiany rozporządzenia oraz wzory dokumentów są dostępne także na stronie ARiMR - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/program-rolnosrodowiskowy/wykaz-zalacznikow-dolaczanych-do-wniosku-w-ramach-prow-2007-2013/pakiet-7.html

 • Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony na rok 2012 muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca 2013 roku.
 • Zamiana zwierząt – jeżeli hodowca zamierza na rok 2013 dokonać zamiany (zastąpienia) zwierząt powinien to zrobić w trybie pilnym do końca lutego 2013 roku lub dopiero po otrzymaniu zakwalifikowanego przez Instytut podstawowego Wykazu zwierząt

Nowy wzór formularza wykazu zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty (jako pierwszy dokument) został zamieszczony wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych, na rok 2013.

Stan liczebności krów rasy polskiej czerwonej (RP) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach

rokilość stad w programieilość krów w programie
199916150
200034280
200137300
200253370
200358427
200464468
2005105735
2006125963
20071391257
20082001572
20092471787
20102712091
20112862425
20122902321
20132712332

Stan liczebności krów rasy białogrzbietej (BG) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach

rokilość stad w programieilość krów w programie
2004233
20051075
20061279
200717111
200826172
200930193
201038265
201138322
201236318
201337366

Stan liczebności krów rasy polskiej czerwono-białej (ZR) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach

rokilość stad w programieilość krów w programie
20082761715
20093892435
20104453258
20114413013
20124393144
20133943020

Stan liczebności krów rasy polskiej czarno-białej (ZB) uczestniczących w programie ochrony w kolejnych latach

rokilość stad w programieilość krów w programie
200886641
20091531367
20102392227
20112262070
20122261945
20131941802