Charakterystyka - pekin angielski (LsA)

PEKIN ANGIELSKI (LsA)

Fot. J. Calik

  • Wytworzono w latach 1986 - 1990 w OHDW w Dworzyskach w oparciu o stada kaczek A1, A2 i A3, sprowadzone w 1977 r. z firmy Cherry Valley Farms (Anglia).
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 223 szt. w tym: 186 samic i 37 samców.
  • Upierzenie białe, łapy barwy pomarańczowo-żółtej, a dziób żółty lub blado różowy z przebarwieniem dziobowym.
  • Średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi ok. 2450 g, kaczek ok. 2350 g, a dorosłych ptaków 2900 - 3100 g, przy nieśności w okresie sześciu miesięcy wynoszącej ok. 156 w pierwszym i ok. 120 jaj w drugim roku użytkowania.
  • Kaczki LsA charakteryzuje wysoka wartość cech użytkowych przy bardzo dobrej zdrowotności. Stanowią bogate źródło zmienności genetycznej, którą można wykorzystać w tworzeniu nowych rodów hodowlanych.