Charakterystyka - pekin krajowy (P-33)

PEKIN KRAJOWY (P-33)

Fot. J. Calik

  • Pozyskano z materiału krajowego utrzymywanego początkowo w ZD Pawłowice, a następnie w Małym Klinczu, gdzie zostały przekrzyżowane kaczkami importowanymi z Holandii.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 227 szt. w tym: 190 samic i 37 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-żółtej.
  • Średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi 2500-2600 g, kaczek 2400-2500 g, a dorosłych ptaków 3150 - 3400 g, przy nieśności wynoszącej ok. 136 jaj w okresie sześciu miesięcy w pierwszym i ok. 117 jaj w drugim roku użytkowania.
  • Kaczki P-33 cechuje duża wartość dietetyczna mięsa, mała zawartość tłuszczu w tuszce i dobra jakość pierza. Nadają się bardzo dobrze do chowu przydomowego. Ptaki te wykazują dużą odporność na niekorzystne warunki środowiskowo-żywieniowe.