Charakterystyka - pekin krajowy (P-11, P-22, P-44 i P-55)

PEKIN KRAJOWY (P-11, P-22, P-44 i P-55)

Fot. J. Calik

  • Utrzymywane są w Ośrodku Hodowli Kaczek w Lińsku, woj. kujawsko - pomorskie.
  • Wielkość populacji ok. 500-770 szt. w tym: 400-550 samic i 100-220 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy żółto-pomarańczowej.
  • Ród P-11 - średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi ok. 2750 g, kaczek 2500-2600 g, a dorosłych ptaków 3200-3400 g. Znoszą po ok. 137 jaj.
  • Ród P-22 - średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi ok. 2650 g, kaczek 2450-2500 g, a dorosłych ptaków 3000-3200 g. Znoszą po ok. 130 jaj.
  • Ród P-44 - średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi 3000 - 3300 g, kaczek 2700 - 3000 g. Znoszą po 140-145 jaj.
  • Ród P-55 - średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi 3200 - 3500 g, kaczek 2800 - 3200 g. Znoszą po 100-120 jaj.