Chrakterystyka - kaczki pomniejszone (K-2)

KACZKI POMNIEJSZONE (K-2)

Fot. J. Calik

  • Wytworzono w latach 70-tych XX w. w ówczesnym OHDW w Dworzyskach Od 1975 r. gromadzono i namnażano grupowo dzikie kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos L.). W 1978 r. zastosowano krzyżowanie posiadanej populacji z wybranymi kaczorami w typie pekin o niskiej masie ciała.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach
  • Wielkość populacji ok. 204 szt. w tym: 170 samic i 34 samce.
  • Upierzenie białe, łapy barwy pomarańczowej a dziób pomarańczowej lub różowej.
  • Średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi 1600-1750 g, kaczek ok. 1450 g, a dorosłych samic ok. 1750 g, przy nieśności w okresie sześciu miesięcy wynoszącej 90 - 100 jaj.
  • Kaczki K-2 cechuje niska masa ciała, spoziomowany tułów, świadczący o dobrze zaznaczonych cechach mięsnych. Mogą być rozpowszechnione do chowu amatorskiego i przydomowego.