Charakterystyka - Polbar (Pb)

POLBAR (Pb)

A. Jakubczak

  • Rasa wytworzona przez prof. Laurę Kaufman, która skrzyżowała kury Zielononóżki kuropatwiane z kogutami rasy Plymouth Rock.
  • Ród Pb utrzymywany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Fermie Kur Nieśnych w Felinie.
  • Wielkość populacji ok. 850 szt. w tym: 780 samic i 70 samców.
  • Upierzenie jastrzębiate, skoki z szaro-żółtą barwą łusek.
  • Średnia masa ciała kogutów wynosi ok. 2000 g, a kur ok. 1600 g. Znoszą 180 - 200 jaj, o kremowej barwie skorupy i masie ok. 55 g.
  • Rasa ta znajduje uznanie w chowie amatorskim lub przyzagrodowym, ze względu na piękne, puszyste upierzenie oraz autoseksing.