Charakterystyka - Karmazyn/Rhode Island Red (R-11)

KARMAZYN/RHODE ISLAND RED (R-11)

Fot. J. Krawczyk

  • Pochodzą ze stanu Rhode Island w USA. Do Polski zostały sprowadzone z Wielkiej Brytanii przed 1939 r.
  • Ród R-11 od 1995 r. utrzymywany jest w Instytucie Zootechniki PIB w Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie.
  • Wielkość populacji ok. 800 sztuk w tym: 720 samic i 80 samców.
  • Upierzenie ciemnobrązowo-mahoniowe z silnym metalicznym połyskiem, skoki żółte.
  • Średnia masa ciała kogutów wynosi ok. 3000 g, a kur ok. 2500 g. Do 64 tyg. życia znoszą ok. 190 jaj o brązowej barwie skorupy i masie ok. 60 g.
  • Kury tego rodu są szczególnie przydatne do chowu przyzagrodowego, na zielonych wybiegach. Zalecane są do produkcji ekstensywnej kurcząt rzeźnych typu "Label Rouge". Wyróżniają się dużą odpornością na chorobę Mareka.