Charakterystyka - Zielononóżka kuropatwiana (Z-11, Zk)

ZIELONONÓŻKA KUROPATWIANA (Z-11 i Zk)

Fot. J. Calik

  • Polska, rodzima rasa kur wyodrębniona pod koniec XIX wieku.
  • Ród Z-11: od 1995 r. utrzymywany jest w Instytucie Zootechniki PIB w Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie. Wielkość populacji ok. 1000 sztuk w tym: 910 samic i 90 samców.
  • Ród Zk: od 1945 r. utrzymywany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Fermie Kur Nieśnych w Felinie. Wielkość populacji ok. 910 sztuk w tym: 800 samic i 110 samców.
  • Upierzenie kuropatwiane, zielone skoki.
  • Średnia masa ciała kogutów wynosi ok. 2550 g, a kur ok. 1700 g. Do 64 tyg. życia znoszą 180-190 jaj o kremowej barwie skorupy i masie 55-58 g.
  • Ptaki te znakomicie są przystosowane do warunków chowu na wolnych wybiegach, odporne na choroby a w porównaniu do innych ras znoszą jaja o niższej zawartości cholesterolu w żółtku.