Liczebność królików popielniańskich białych

Liczba ferm

Liczba samic

Występowanie