Liczebność lisów pospolitych białoszyjnych

Liczba ferm

Liczba samic

Występowanie