Liczebność lisów pospolitych pastelowych

Liczba ferm

Liczba samic

Występowanie