Liczebność tchórza hodowlanego

Liczba ferm

Liczba samic

Występowanie