Karp ukraiński

Karpie ukraińskie

Linia karpi ukraińskich powstały w wyniku skrzyżowania karpia miejscowego z karpiem galicyjskim. Prace rozpoczęto po II Wojnie Światowej. W obrębie linii utrzymywane są dwa typy ułuszczenia: pełnołuski i lustrzenia ramowego. Partię narybku sprowadzono do Gołysza pod koniec lat osiemdziesiątych. Linia utrzymywana jest w chowie wsobnym. Charakteryzuje się ona bardzo dobrymi wynikami produkcyjnymi w warunkach polskich gospodarstw stawowych. Jedną z nielicznych jej wad jest stosunkowo duże zróżnicowanie pokroju: wygrzbiecenie 3-letnich karpi waha się w zakresie 2,3-3,0 a współczynnik kondycji Fultona wynosi od 3,17 do 3,77.

Do chwili obecnej przetestowano tylko kilka krzyżówek karpia powstałych z udziałem linii ukraińskiej ramowej. Uzyskane dobre wyniki produkcyjne pozwalają przypuszczać, że w niedługim czasie (po ustabilizowaniu linii pod względem pokroju) zostanie skierowana do produkcji.