Linie pstrągów

Linie hodowlane pstrąga tęczowego w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki, Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Pstrąg tęczowy w obszarze naturalnego występowania (zachodnie wybrzeże Ameryki Północnej) odbywa tarło wiosną.

Szczep wiosennego tarła został sprowadzony do Polski pod koniec XIX wieku w celu jego aklimatyzacji. Ponieważ cel ten nie został osiągnięty (do dziś nie stwierdzono występowania samoistnej populacji pstrąga tęczowego w naszym kraju), w l904 r. ponownie sprowadzono ikrę, tym razem ze Szwecji, do obiektu hodowlanego Złoty Potok koło Częstochowy (do dziś działającego). Tam też rozpoczęto hodowlę stawową tego gatunku. Rozpowszechniała się ona stosunkowo powoli, tak że pstrąg stał się obiektem przemysłowej hodowli dopiero na początku lat 60 tych. Do 1986 r. sprowadzono do Polski dwie znane linie: “Donaldsona” (dwukrotnie) i “Saitama”. Z nich oraz dwu lokalnych, skrzyżowanych linii zbudowano stado outbredowe na bazie którego rozpoczęto w 1989 r. selekcję rodzinową (sto par rodzicielskich) ukierunkowaną na: wysoką żywotność, szybkie tempo wzrostu i opóźnienie tarła na miesiąc kwiecień.

Pstrąg tęczowy jesiennego tarła: najprawdopodobniej w latach 30 tych w USA drogą selekcji uzyskano zmianę pory tarła z wiosennej na jesienną. Do Polski szczep jesiennego tarła sprowadzono po raz pierwszy pod koniec lat 60 tych z Francji, a do 1986 r. jeszcze dwukrotnie: z Francji i Finlandii. W 1990 r. rozpoczęto selekcję rodzinową (czterdzieści par rodzicielskich) ukierunkowaną na: przyspieszenie pory tarła na miesiące wczesnojesienne, poprawę żywotności i zwiększenie tempa wzrostu.

Zakład w wyniku 20 letnich prac hodowlanych i selekcyjnych dysponuje:

1. szczepem pstrągów wiosennego tarła, charakteryzującym się rozrodem w miesiącach luty–maj, dobrym tempem wzrostu (cykl produkcji ryby towarowej od wylęgu 14 –15 miesięcy), wysoką przeżywalnością (40% od ikry zapłodnionej do ryby towarowej).

2. Szczepem pstrągów jesiennego tarła, charakteryzującym się rozrodem w miesiącach październik–grudzień, dobrym tempem wzrostu (cykl produkcyjny ryby towarowej od wylęgu 12 – 13 miesięcy), dobrą przeżywalnością (38% od ikry zapłodnionej do ryby towarowej).

3. Liniami zachowawczymi obu szczepów (nie selekcjonowane potomstwo krzyżówek stad wyjściowych).
Oba szczepy dodatkowo charakteryzują się odpornością na furunkulozę, vibriozę i IPN.

Prace selekcyjne prowadzono stosując system elektronicznych znakowań, pomiarów, rejestracji i opracowywania danych.

Zakład dostarcza wysyłkowo ikrę zaoczkowaną w okresie od listopada do końca maja.
Istnieje możliwość zakupu narybku i selektów pstrągów tęczowych. Zamówienia należy składać na adres: Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Rutki, 83-330 Żukowo, tel/fax 58 6818427, e-mail rutkiirs@gd.onet.pl