Literatura dotycząca świń

 • Świnia rasy puławskiej

  Babicz M., Walkiewicz A., Kurył J.: Attempt to apply domestic pulawska swine population in immunogenetic studies. Proceeding of the 11th International Symposium. Current Problems of Breeding, Health and production of Pigs. 19th - 20th february, Ceske Budejovice, 39, 2002.

  Babicz M., Walkiewicz A., Kurył J.: Próba oceny istotności związków pomiędzy polimorfizmem w locus RYR1 a poziomem cech użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej. Sesja naukowa w 50. rocznicę śmierci profesora Tadeusza Vetulaniego "Zagadnienia bioróżnorodności w naukach zootechnicznych". Poznań, 4 października 2002 r.

  Babicz M., Walkiewicz A., Kurył J.: An attempt to evaluate the genetic variability of pulawska pigs. Ann. Anim. Sci., Suppl. 1, 9-12, 2001.

  Kamyk P., Stasiak A., Walkiewicz A., Zięba G.: Odziedziczalność, korelacje genetyczne i fenotypowe wybranych cech tucznych i rzeźnych u świń rasy puławskiej. Annales UMCS, sectio EE, vol. XIX, 14, 111-114. Lublin 2001.

  Stasiak A., Kamyk P. Skład chemiczny i jakość mięsa tuczników ras wbp, pbz i puławskiej pochodzących z Lubelszczyzny. Annales UMCS, sectio EE, vol. XIX, 15, 115-119, 2001.

  Surdacki Z., Lecyk K., Burdzanowski J.: Wartość rzeźna tuczników rasy puławskiej i mieszańców z rasami polską białą zwisłouchą i pietrain. Annales UMCS, sec. EE, vol. XIII, 14: 89-96, 1995

  Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E.: Użytkowość rozpłodowa świń puławskich krzyżowanych z rasą wielką białą polską. Annales UMCS, sec. EE, vol. VIII: 79-82, 1990

  Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E., Burdzanowski J.: Zmiany grubości słoniny podczas tuczu świń a ich użytkowość tuczna i rzeźna. Rocz. Nauk Rol., seria B, t.106 (1,2): 103-113, 1990

  Surdacki Z., Stasiak A., Wielbo E., Lecyk K., Burdzanowski J., Kamyk P.: Ocena tuczna i rzeźna oraz jakość mięsa mieszańców ras puławskiej i wielkiej białej polskiej. Annales UMCS, sec. EE, vol. VIII: 71-77, 1990

  Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Lecyk K., Burdzanowski J., Kamyk P.: Użytkowość rozpłodowa i tuczna świń krzyżowanych ras wielkiej białej polskiej, puławskiej i duroc. Annales UMCS, sec. EE, vol. IX: 41-46, 1991

  Surdacki Z., Wielbo E., Stasiak A., Lecyk K., Burdzanowski J., Kamyk P.: Ocena użytkowości rzeźnej świń krzyżowanych ras wielkiej białej polskiej, puławskiej i duroc. Annales UMCS, sec. EE, vol. IX: 51-57, 1991

  Walkiewicz A., Wielbo E., Stasiak A., Baranowska M., Kamyk P.: Efektywność tuczu i wartość rzeźna świń mieszańców F1 uzyskanych z krzyżowania loch puławskich z knurami linii 990 oraz mieszańców F2 po knurach duroc i pietrain. Annales UMCS, sec. EE, vol. XII: 65-72, 1994.

  Walkiewicz A., Kamyk P., Baranowska M., Kasprzyk A., Bajda Z.: Wartość tuczna i rzeźna mieszańców świń z udziałem rasy puławskiej. Annales UMCS, sec. EE, vol. XV: 99-105, 1997.

  Walkiewicz A., Kamyk P., Dziura J.: Ocena tuczna i rzeźna świń rasy puławskiej hodowanych na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 10, 97-104, 2000.

  Walkiewicz A., Kamyk P., Stasiak A., Babicz M.: Charakterystyka jakościowa żywca wieprzowego w rejonie Lubelszczyzny. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia ART. (1950-2000): „Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej”, 106, Olsztyn, 6 maja 1999.

  Walkiewicz A., Kamyk P., Stasiak A.: Charakterystyka użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej utrzymywanych na Lubelszczyźnie. Rocz. Nauk. Zoot., z. 10, 91-95,2000.

  Walkiewicz A., Kondracki S., Kamyk P.:. Changes in population size and performance of the indigenous pulawska pig in the years 1988-1996. Animal Science Papers and Reports, vol. 15, no. 3: 155-161, 1997

  Walkiewicz A., Stasiak A., Kamyk P.:. Wyniki oceny przyżyciowej i możliwości selekcji młodych knurów ras: polskiej białej zwisłouchej, wielkiej białej polskiej i puławskiej w Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt. Annales UMCS, sec. EE, vol. XIV: 83-86, 1996.

  Walkiewicz A., Wielbo E., Kamyk P., Stasiak A., Baranowska M.:. A fatty acids profile and meat quality in hybrids with pulawska, Duroc and Pietrain breed. IInd International Conference Influence of genetic and non genetic traits on carcass and meat quality. November 7-8, Siedlce, p. 194-199, 1994.

  Walkiewicz A., Wielbo E., Matyka S., Babicz M., Kasprzyk A.: Wpływ genotypu na zmienność składu chemicznego i koncentrację kwasów tłuszczowych w mleku macior. Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, z. 67, nr 352, 285-290, 1999.

  Walkiewicz A., Wielbo E., Matyka S., Babicz M.: Analysis on chemical composition variation and technological quality of meat and fat of porkers of differentiated Fleshiness. Pol. J. Food Nutr. Sci. Vol. 7/48, 4 (S ), 284-288, 1998.

  Walkiewicz A., Wielbo E., Stasiak A., Burdzanowski J., Kamyk P.: Zmienność składu chemicznego mleka świń ras krajowych. Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. Sympozjum naukowe, Lublin, 10-11 IX, 165, 1998.

 • Świnia rasy złotnickiej białej

  1. Buczyński J.T, Zaborowski T, Szulc K. (1997)
  Fattening and slaughter performance of meat - type crossbred porkers with a share of Zlotnicka Spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of Genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15, No. 3, str. 149 - 154.

  2. Ratajszczak M., Buczyński J.T. (1997)
  Orgins and development of the Polish indigenous zlotnicka Spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of Genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15.No. 3, str. 137 - 148.

  3. Kurył J., Janik A., Kamyczek M., Buczyński J.T. (1997)
  Genetic structure of Zlotnicka White and Zlotnicka spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of Genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15.No. 3, str. 163 - 172.

  4. Świtoński M., Pietrzak A, Buczyński J.T. (1997)
  Chromosal markers (C - Band and Ag - NOR) in Zlotnicka Spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15.No. 3, str. 173 - 178.

  5. Buczyński J.T., Zaborowski T., Konieczny M., Szulc K., Jabłońska A. (1997)
  Porównwnie tuczników mieszańców od loch rasy wbp po knurach krzyżówkowych pi * pbz, pi * złp.
  PTPN Poznań, tom 83, str. 191 - 195
  6. Buczyński J.T., Szulc K., Fajfer E., Panek A., (1998): Wyniki krzyżowania loch mieszańców złb * wbp z knurami pietrain, pietrain * pbz i pietrain * zlp.
  Prace i Materiały Zootechniczne, Zeszyt Specjalny nr.8, str. 99 - 105
  „Aktualne problemy jakości mięsa wieprzowego”. Jastrzębiec, 21 października 1997

  7. Ratajszczak M., Buczyński J. T., Genealogia świń rasy złotnickiej pstrej
  Materiały Konferencyjne "Prace genetyczno - hodowlane nad świniami ras rodzimych"str. 34 - 51, Poznań - Postdam,18.05 - 21.05.1998

  8. Buczyński J. T., Zaborowski T., Marciszewski J., Główczyński C., Luciński P., Świnie złotnickie w krzyżowaniu towarowym
  Materiały Konferencyjne "Prace genetyczno - hodowlane nad świniami ras rodzimych"str. 51 - 54, Poznań - Postdam,18.05 - 21.05.1998

  9. Buczyński J.T., Szulc K., Fajfer E., Luciński P.,(1998):
  Przydatność świń rasy złotnickiej pstrej jako komponentu do krzyżowania towarowego.
  Konferencja Naukowa , Zeszyt Specjalny, str. 31
  „Przyszłość hodowli a dobrostan zwierząt”. Kraków, 22 - 23 czerwca 1998 r.

  10. Buczyński J., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P., (1999): Porównanie wyników oceny przyżyciowej loszek różnych ras
  Roczniki Naukowe Zootechniki, Instytut Zootechniki Kraków
  Suplement z. 3, str. 87 - 97

  11. Buczyński J. T., Szulc K., Fajfer E., Ćwiek I.,(1999): Współczynniki inbredu i spokrewnienia w stadzie zachowawczym świń rasy złotnickiej pstrej.
  Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie
  Zeszyt nr 352, str. 35 – 39

  12. Buczyński J. T., Fajfer E., Szulc K. (1999):Świnia złotnicka pstra jako komponent krzyżowania towarowego.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50 - lecia ART (1959 - 2000),
  Zeszyt Specjalny str. 47
  "Aktualne problemy w produkcji Trzody Chlewnej". Olsztyn, 6 maja 1999

  12. Buczyński J., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P., (1999): Ocena przyżyciowa loszek różnych ras
  Materiały konferencyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rasy mięsne świń w Polsce”
  Poznań, 16 – 17 listopada 1999 r.

 • Świnia rasy złotnickiej pstrej

  1. Alexandrowicz S., (1952): Badania nad trzodą chlewną w woj. olsztyńskim ze szczególnym uwzględnieniem świń o cechach prymitywnych.
  Prace Roln.-Leśne PAU Kraków , nr. 64

  2. Alexandrowicz S., Czubak J., Ratajszczak M., (1952): Wykorzystanie mieszańców świń o cechach prymitywnych do wytworzenia rgrupy rasowej o użytkowości mięsnej.
  Maszynopis, Wyniki trzyletniej pracy hodowlanej wykonane na zlecenie Instytutu Zootechniki

  3. Alexandrowicz S., Ratajszczak M., Znaniecki P., (1973): Wyniki krzyżowania knurów landrace i loch złotnickich pstrych z uwzględnieniem określenia mięsności potomstwa na zasadzie ciężaru właściwego szynek
  Zeszyty Problemowe Postępów Rolniczych 1973 nr. 139, str. 135 - 136

  4. Alexandrowicz S., Ratajszczak M., (1968): Badania nad wartością towarowego krzyżowania świń rasy złotnickiej pstrej z rasami białymi.
  Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
  Przegląd Hodowlany 1968/ 1, str. 20 - 21

  5. Alexandrowicz S., (1975): Wykorzystanie rodzimych zwierzat w kształtowaniu pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce w okresie ostatniego pięćdziesieciolecia.
  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1975

  6. Kujawiak R.,Ratajszczak M., (1992): Odzieddziczalność i powtarzalność cech użytkowości rozpłodowej świń rasy złotnickiej białej.
  Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCXXXIX, str. 91 - 100

  7. Ratajszczak M., (1986): Rasy złotnickie w krajowej hodowli świń.
  Trzoda Chlewna 7 - 8/ 1986, str 2-8

  8. Ratajszcak M., (1986): Przydatność świń złotnickich do krzyżowania towarowego.
  Trzoda Chlewna 7-8/1986, str. 9-11

  9. Sobek Z., Rajszczak M., (1982): Ocena stopnia podobieństwa genetycznego linii żeńskich na podstawie materiału wyjściowego uświń złotnickich.
  Roczniki Akakedemii Rolniczej w Poznaniu - CXXXIX (1982), str. 203-211

  10. Buczyński J.T, Zaborowski T, Szulc K. (1997)
  Fattening and slaughter performance of meat - type crossbred porkers with a share of Zlotnicka Spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of Genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15, No. 3, str. 149 - 154.

  11. Ratajszcczak M., Buczyński J.T. (1997)
  Orgins and development of the Polish indigenous zlotnicka Spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of Genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15.No. 3, str. 137 - 148.

  12. Kurył J., Janik A., Kamyczek M., Buczyński J.T. (1997)
  Genetic structure of Zlotnicka White and Zlotnicka spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of Genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15.No. 3, str. 163 - 172.

  13. Świtoński M., Pietrzak A, Buczyński J.T. (1997)
  Chromosal markers (C - Band and Ag - NOR) in Zlotnicka Spotted pig.
  Animal Science Papers and Reports, Polish academy of Sciences Institute of genetic and Animal Breeding, Jastrzębiec, Vol. 15.No. 3, str. 173 - 178.

  14. Buczyński J.T., Zaborowski T., Konieczny M., Szulc K., Jabłońska A. (1997)
  Porównwnie tuczników mieszańców od loch rasy wbp po knurach krzyżówkowych pi * pbz, pi * złp.
  PTPN Poznań, tom 83, str. 191 - 195

  15. Buczyński J.T., Szulc K., Fajfer E., Panek A., (1998): Wyniki krzyżowania loch mieszańców złb * wbp z knurami pietrain, pietrain * pbz i pietrain * zlp.
  Prace i Materiały Zootechniczne, Zeszyt Specjalny nr.8, str. 99 - 105
  „Aktualne problemy jakości mięsa wieprzowego”. Jastrzębiec, 21 października 1997

  16. Ratajszczak M., Buczyński J. T., Genealogia świń rasy złotnickiej pstrej
  Materiały Konferencyjne "Prace genetyczno - hodowlane nad świniami ras rodzimych"str. 34 - 51, Poznań - Postdam,18.05 - 21.05.1998

  17. Buczyński J. T., Zaborowski T., Marciszewski J., Główczyński C., Luciński P., Świnie złotnickie w krzyżowaniu towarowym
  Materiały Konferencyjne "Prace genetyczno - hodowlane nad świniami ras rodzimych"str. 51 - 54, Poznań - Postdam,18.05 - 21.05.1998

  18. Buczyński J.T., Szulc K., Fajfer E., Luciński P.,(1998):
  Przydatność świń rasy złotnickiej pstrej jako komponentu do krzyżowania towarowego.
  Konferencja Naukowa , Zeszyt Specjalny, str. 31
  „Przyszłość hodowli a dobrostan zwierząt”. Kraków, 22 - 23 czerwca 1998 r.

  19. Buczyński J., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P., (1999): Porównanie wyników oceny przyżyciowej loszek różnych ras
  Roczniki Naukowe Zootechniki, Instytut Zootechniki Kraków
  Suplement z. 3, str. 87 - 97

  20. Buczyński J. T., Szulc K., Fajfer E., Ćwiek I.,(1999): Współczynniki inbredu i spokrewnienia w stadzie zachowawczym świń rasy złotnickiej pstrej.
  Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie
  Zeszyt nr 352, str. 35 – 39

  21. Buczyński J. T., Fajfer E., Szulc K. (1999):Świnia złotnicka pstra jako komponent krzyżowania towarowego.
  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50 - lecia ART (1959 - 2000),
  Zeszyt Specjalny str. 47
  "Aktualne problemy w produkcji Trzody Chlewnej". Olsztyn, 6 maja 1999

  22. Buczyński J., Panek A., Szulc K., Fajfer E., Luciński P., (1999): Ocena przyżyciowa loszek różnych ras
  Materiały konferencyjne, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rasy mięsne świń w Polsce” Poznań, 16 – 17 listopada 1999 r.