Drób

Kury

Liczba kur nieśnych w stadach objętych programem ochrony zasobów genetycznych w dniu 2007.02.01

Kury

Liczba kur nieśnych w stadach objętych programem ochrony zasobów genetycznych w dniu 2006.02.01

Symbol
stada
  Liczba
samców
Liczba
samic
Razem
G-99   62 602 664
H-22   62 602 664
S-66   62 602

Kury

Liczba kur nieśnych w stadach objętych programem ochrony zasobów genetycznych w dniu 2005.02.01

Symbol
stada
  Liczba
samców
Liczba
samic
Razem
G-99   50 510 560
H-22   50 509 559
S-66   50 510

Kury

Liczba kur nieśnych w stadach objętych programem ochrony zasobów genetycznych w dniu 2004.02.01

Symbol
stada
  Liczba
samców
Liczba
samic
Razem
G-99   48 508 556
H-22   48 509 557
S-66   48 510

Literatura dotycząca kur

Literatura dotycząca kur (chronologicznie)

1) Kaufman L.: Jak wytworzono nową polską rasę Polbar. Hodowca Drobnego Inwentarza (1960), Vii, nr 7-8.
2) Wężyk S., Różycka B.: Badania nad podobieństwem genetycznym w stadzie zamkniętym kur Zielononóżek w POHZ Jodłownik. Roczniki Nauk Rolniczych, (1969), T.91-B3 s. 417-423.
3) Wężyk S.: Wyniki pracy selekcyjnej prowadzonej w ciągu szeregu pokoleń w zamkniętym stadzie kur. (1970), Wyd.Wł IZ, nr.248.
4) Wężyk S.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zachowania zasobów genetycznych w hodowli drobiu. (1975). Wyniki Prac Bad. ZHD za rok 1972/73, nr 377, s.7-15.

XML feed
Symbol
stada
  Liczba
samców
Liczba
samic
Razem
G-99   56 510 566
H-22   56 509 565
S-66   56 509