Gęsi

Rodzime rasy i odmiany gęsi

Rodzime rasy i odmiany gęsi są dobrze przystosowane do krajowych a lokalnie często trudnych warunków środowiskowych i klimatycznych. Ich występowanie jest ściśle związane z rolniczym krajobrazem, tradycją i kulturą społeczności różnych regionów Polski.

Krajowym programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt objętych jest 14 ras/odmian gęsi w tym:

Zagrożone wyginięciem populacje drobiu chroni się metodą in situ – polegającą na ochronie żywych zwierząt w ich naturalnym środowisku. Podstawowym celem krajowego programu ochrony zasobów genetycznych gęsi jest zachowanie poszczególnych populacji i ochrona przed wyginięciem, przez utrzymanie w każdym chronionym stadzie (rodzie) równowagi genetycznej na nie zmieniającym się poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznych cech fenotypowych ptaków obu płci.