KONIE

Komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy sztumskich i sokólskich

Informacja dla hodowców i właścicieli klaczy rasy śląskiej kwalifikowanych do programów ochrony zasobów genetycznych

W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r. w Programie hodowli koni rasy śląskiej , które dotyczą zmiany wzorca rasowego dla koni śląskich, Instytut Zootechniki PIB informuje, że przy kwalifikacji koni śląskich do programu ochrony kontynuuje kwalifikację według zapisów dotyczących koni w starym typie, które obowiązywały w poprzednich programach hodowlanych koni śląskich. W związku z powyższym, konie śląskie kwalifikowane do programów ochrony mają spełniać następujący Wzorzec rasy:

Wymiary w wieku ok. 3 lat, przy kwalifikacji do programu ochrony:

 • Klacze

  wysokość w kłębie: 158-168 cm
  obwód klatki piersiowej: 190-210 cm
  obwód nadpęcia przedniego wymagane min.: 22.5 cm

 • Ogiery

  wysokość w kłębie: 160-170 cm
  obwód klatki piersiowej: 190-210 cm
  obwód nadpęcia przedniego wymagane min.: 23 cm

Informacja dla hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Informujemy hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, że wszystkie ogiery dopuszczone do krycia klaczy z programu ochrony muszą posiadać 75% krwi odpowiednio sokólskiej/sztumskiej.

WAŻNE! Termin nadsyłania zgłoszeń hodowców przystępujących do programu ochrony:

 • po raz pierwszy: od 1 listopada do 31 grudnia każdego roku
 • kolejny raz (kontynuacja): od 1 stycznia do 28 lutego każdego roku.

PROGRAMY OCHRONY

 • Zobacz aktualnie obowiązujące programy ochrony zasobów genetycznych koni Więcej >>

DOKUMENTY

 • Pobierz wnioski, oświadczenia, wykazy klaczy Więcej >>

KONTAKT

RASY

 • Rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych Więcej >>