KONIE

WAŻNE! Szanowni Państwo!

Prosimy o zwrócenie uwagi, że wszystkie dokumenty powinny być przesyłane na nowy Zakład Hodowli Koni w Instytucie Zootechniki PIB. W poszczególnych procedurach wymieniono nowe nazwy z adresami do korespondencji.

Komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy sztumskich i sokólskich

Informacja dla hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Informujemy hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, że wszystkie ogiery dopuszczone do krycia klaczy z programu ochrony muszą posiadać 75% krwi odpowiednio sokólskiej/sztumskiej.

WAŻNE! Termin nadsyłania zgłoszeń hodowców przystępujących do programu ochrony:

  • po raz pierwszy: od 1 listopada do 31 grudnia każdego roku
  • kolejny raz (kontynuacja): od 1 stycznia do 28 lutego każdego roku.

PROGRAMY OCHRONY

  • Zobacz aktualnie obowiązujące programy ochrony zasobów genetycznych koni Więcej >>

DOKUMENTY

  • Pobierz wnioski, oświadczenia, wykazy klaczy Więcej >>

KONTAKT

RASY

  • Rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych Więcej >>