KONIE

WAŻNE! 2-letnie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane w 2021 roku

Szanowni Państwo,

Hodowcy i Przedstawiciele Związków Hodowców,

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczonym, w ramach uzgodnień zewnątrzresortowych, na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341750 nowe zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym tj. w latach 2021 i 2022, będą podejmowane na okres 2 lat.

Przepis ten został dodany § 1 pkt 4) rozporządzenia zmieniającego: „po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 lub 7 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 2-lenie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zasady realizacji programów ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków i ras nie ulegają zmianie.

Komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy sztumskich i sokólskich

Informacja dla hodowców i właścicieli klaczy rasy śląskiej kwalifikowanych do programów ochrony zasobów genetycznych

W związku ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r. w Programie hodowli koni rasy śląskiej , które dotyczą zmiany wzorca rasowego dla koni śląskich, Instytut Zootechniki PIB informuje, że przy kwalifikacji koni śląskich do programu ochrony kontynuuje kwalifikację według zapisów dotyczących koni w starym typie, które obowiązywały w poprzednich programach hodowlanych koni śląskich. W związku z powyższym, konie śląskie kwalifikowane do programów ochrony mają spełniać następujący Wzorzec rasy:

Wymiary w wieku ok. 3 lat, przy kwalifikacji do programu ochrony:

 • Klacze

  wysokość w kłębie: 158-168 cm
  obwód klatki piersiowej: 190-210 cm
  obwód nadpęcia przedniego wymagane min.: 22.5 cm

 • Ogiery

  wysokość w kłębie: 160-170 cm
  obwód klatki piersiowej: 190-210 cm
  obwód nadpęcia przedniego wymagane min.: 23 cm

WAŻNE! Termin nadsyłania zgłoszeń hodowców przystępujących do programu ochrony:

 • po raz pierwszy: od 1 listopada do 31 grudnia każdego roku
 • kolejny raz (kontynuacja): od 1 stycznia do 28 lutego każdego roku.

PROGRAMY OCHRONY

 • Zobacz aktualnie obowiązujące programy ochrony zasobów genetycznych koni Więcej >>

DOKUMENTY

 • Pobierz wnioski, oświadczenia, wykazy klaczy Więcej >>

KONTAKT

RASY

 • Rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych Więcej >>