KONIE

Komisyjna ocena pokroju i użytkowości klaczy sztumskich i sokólskich

Nowe programy ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich

Informujemy, że z dniem 27 sierpnia 2015 r. weszły w życie aktualne programy ochrony koni sztumskich i sokólski, zatwierdzone przez Dyrektora IZ PIB. Programy dostępne są do pobrania w zakładce Programy ochrony lub poniżej:

Ważna informacja dla hodowców i właścicieli sprzedających lub kupujących konie

W piśmie Polskiego Związku Hodowców Koni - "Hodowca i Jeźdźiec" pojawił się artykuł dotyczący aktualnych zasad sprzedaży i kupna koni pt. "Nowe zasady sprzedaży koni"

Informacja dla hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

W związku z licznymi telefonami, Instytut Zootechniki PIB informuje, że każdy hodowca koni w typie sztumskim lub sokólskim, może kryć swoje klacze każdym ogierem, który znajduje się na liście ogierów przeznaczonych do krycia klaczy w odpowiednim typie.

Nowe przepisy w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

W dniu 30 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z dnia 30 października, poz. 1487)

Najistotniejsze zmiany w przepisach to:

 • zmiana terminu, w którym rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o dokonaniu zastąpienia - rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, czyli daty kwalifikacji klaczy przez Instytut

Należy przypomnieć, że:

 • Data dokonania zastąpienia oznacza datę objęcia określonego zwierzęcia programem ochrony zasobów genetycznych, czyli datę z jaką Instytut zakwalifikował zwierzę wprowadzane na zamianę.
 • Data powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia to data zdarzenia, na skutek którego konieczne jest zastąpienie zwierzęcia.
 • Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca kolejnego roku.
 • W terminie od 15 marca do 15 maja nie będą rozpatrywane zastąpienia klaczy, z wyjątkiem siły wyższej np. padnięcia klaczy. Zamiany zwierząt należy dokonywać do końca lutego lub dopiero po otrzymaniu zakwalifikowanego przez Instytut podstawowego Wykazu zwierząt.
 • Pod koniec rocznego zadania ale tylko w miesiącu lutym możliwe jest dokonanie zastąpienia na klacz, która nie była zgłoszona na wykazie klaczy proponowanych, tak aby na Wykazie podstawowym mogła znaleźć się nowa klacz.

Informacja dla hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim

Informujemy hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, że wszystkie ogiery dopuszczone do krycia klaczy z programu ochrony muszą posiadać 75% krwi odpowiednio sokólskiej/sztumskiej.

WAŻNE! Termin nadsyłania zgłoszeń hodowców przystępujących do programu ochrony:

 • po raz pierwszy: od 1 listopada do 31 grudnia każdego roku
 • kolejny raz (kontynuacja): od 1 stycznia do 28 lutego każdego roku.

PROGRAMY OCHRONY

 • Zobacz aktualnie obowiązujące programy ochrony zasobów genetycznych koni Więcej >>

DOKUMENTY

 • Pobierz wnioski, oświadczenia, wykazy klaczy Więcej >>

KONTAKT

RASY

 • Rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych Więcej >>