KONIE

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje, że zmiany wprowadzone we wszystkich programach ochrony zasobów genetycznych koni od 2023 roku, dotyczące potwierdzenia pochodzenia za pomocą badań genetycznych 2 źrebiąt spełniających warunki programu ochrony oraz uzyskania 1 potomka hodowlanego, w ciągu 5 lat uczestnictwa w programie ochrony dla każdego osobnika, obowiązują tylko i wyłącznie hodowców, którzy rozpoczęli zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w roku 2023 i kolejnych latach. W przypadku, gdy klacz/ogier nie spełni powyższych wymagań w trakcie 5 lat uczestnictwa w programie ochrony, nie otrzyma kwalifikacji na następne lata do momentu spełnienia wymagań.

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje, że zapis określony w Programach ochrony dla koni kn, hc, młp., wlkp.,śl. w szczegółowych warunkach pkt.10 Zasady organizacji i realizacji Programu ochrony podpunkt Ogiery pkt.6. „płatność z tytułu krycia klaczy objętych programem ochrony będzie przysługiwała…młodym ogierom, które zaliczyły zasadniczą próbę dzielności oraz zostały ocenione przy wpisie na min. 80 pkt. bonitacyjnych w tym 14 pkt. za typ” dotyczy tylko młodych ogierów, które uzyskały wpis do księgi głównej w roku poprzedzającym wejście do programu ochrony.

PROGRAMY OCHRONY

  • Zobacz aktualnie obowiązujące programy ochrony zasobów genetycznych koni Więcej >>

DOKUMENTY

  • Pobierz wnioski, oświadczenia, wykazy klaczy Więcej >>

KONTAKT

RASY

  • Rasy objęte programem ochrony zasobów genetycznych Więcej >>