Publikacje Instytutu Zootechniki PIB dotyczące rodzimych ras zwierząt

2023

 1. Radkowska I., Majewska A., Jakiel M. (2023) Programy ochrony jako istotny czynnik zachowania rodzimych ras bydła. Monografia: Lokalne rasy zwierząt w ochronie bioróżnorodności i zachowaniu tradycji regionów. ISBN 978-83-7259-413-6. 69 – 81.
 2. Majewska A., Radkowska I. (2023) Dwadzieścia lat programu ochrony bydła rasy białogrzbietej (Twenty years of the white back cattle conservation program). W: Chów i hodowla bydła wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społeczno-środowiskowych. XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 27 – 30 marca 2023 r. ISBN 978-83-926689-7-8. s. 28.
 3. Majewska A. (2023) Bardzo krótka historia programów ochrony bydła rasy polska czerwona, białogrzbieta i polska czarno-biała. Hodowla i Chów Bydła 6: 30-33.

2022

 1. Majewska A., Radkowska I. (2022) Wydajność mleczna stada rasy polskiej czerwonej przy wydłużonym okresie laktacji. Konferencja „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”. Lublin, 14-15 czerwca 2022. s. 54.
 2. Radkowska I., Radkowski A., Jakiel M. (2022) Ocena składu florystycznego oraz wartości paszowej runi pastwiskowej w wybranych gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy zwierząt. Konferencja „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”. Lublin, 14-15 czerwca 2022. s. 61.
 3. Jakiel M., Majewska A., Radkowska I. (2022) Stan populacji bydła rasy białogrzbietej objętego programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Kraków, 21-23 września 2022. s. 6.

2020

 1. Majewska A., Wójcik P., Karpowicz A. (2020) Rola Instytutu Zootechniki PIB w ochronie rodzimych ras bydła. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. s. 110-126.
 1. Tomczyk-Wrona I. (2015) Z Hucułem do Krakowa. Hodowca i Jeździec, 47, 4: 96-99.
 2. Polak G. (2015) Wyniki rozrodu koni sztumskich i sokólskich uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych w latach 2008-2011. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 64, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
 3. Polak G. (2015) Reproductive results of Sokolski mares involved in the conservation programme between 2008-2011. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August – 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 435, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
 4. Polak G., Fornal A. (2015) Genetic distance of Sztumski and Sokolski coldblooded horse in Poland. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia – 4 września 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 436, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
 5. Tomczyk-Wrona I. (2015) Wpływ programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego na jego występowanie. Międzynarodowa konferencja naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, 7-9 września 2015, Popielno, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, ss. 55-56, PAN Popielno i DPT PAN Wierzba, ISBN brak.
 6. Tomczyk-Wrona I. (2015) Effect of natural weaning method on development of Hucul foal. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 214, UR Kraków, ISBN brak.
 7. Tomczyk-Wrona I. (2015) Znaczenie wielkości stad w realizacji program ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, 7-9 września 2015, Popielno, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa „Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych”, ss. 53-54, PAN Popielno i DPT PAN Wierzba, ISBN brak.
 8. Polak G. (2016) Socjoekonomiczny aspekt wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103, 3: 127-133.
 9. Polak G. (2016) Zmiany cech fenotypowych populacji koni sztumskich i sokólskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2008–2014. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 2: 119-129.
 10. Polak G. (2016) Wyniki rozrodu koni zimnokrwistych uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2014. Przegląd Hodowlany, LXXXIV, 1: 15-18.
 11. Tomczyk-Wrona I. (2016) Charakterystyka udziału rasy pełnej krwi angielskiej w populacji klaczy małopolskich uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 77-86.
 12. Tomczyk-Wrona I. (2016) Analiza cechy kościstości u źrebiąt rasy huculskiej odsadzanych naturalnie przez klacze w warunkach hodowli zachowawczej. Wiadomości Zootechniczne, LIV, 1: 82-91.
 13. Polak G. (2016) Założyciele linii męskich i żeńskich wśród lokalnych typów koni zimnokrwistych objętych ochroną. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, s. 141, PTZ, ISBN brak.
 14. Polak G. (2016) Are the breeders of native horse breeds interested in preserving the animal genetic resources? 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August – 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 582, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-284-9.
 15. Tomczyk-Wrona I. (2016) Effect of herd size on implementation of genetic resources conservation programme of Hucul horses. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, ss. 69-70, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-64758-38-6.
 16. Tomczyk-Wrona I. (2016) Effect of implementing the genetic resources conservation programme on the distribution of Hucul horses in Poland. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7th Poultry Days”, pp. 71-72, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, ISBN 978-83-647
 17. Tomczyk-Wrona I. (2016) Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni ras prymitywnych. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, LXXXI: 252, PTZ, ISBN brak.
 18. Tomczyk-Wrona I. (2016) Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni ras półkrwi. LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, Innowacyjność Nauk o Zwierzętach w XXI wieku, LXXXI: 251, PTZ, ISBN brak.
 19. Tomczyk-Wrona I. (2016) Program ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody, 22-24 czerwca 2016, Białowieża, Polska, Materiały z konferencji: Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody, s. 12, PTOP, ISBN brak.
 20. Polak G. (2016) Konina temat tabu. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 20-21.
 21. Polak G. (2016) Zimne pod lupą. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 22-25.
 22. Polak G. (2016) Nowe programy ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 26-28.
 23. Polak G. (2016) Animal welfare – next step. Hodowca i Jeździec, 51: 102-103.
 24. Polak G. (2016) Ochrona zasobów genetycznych sztumów i sokólaków. Hodowca i Jeździec, 48: 26-28.
 25. Tomczyk-Wrona I. (2016) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu. Hodowca i Jeździec, 4, 51: 66-67.
 26. Tomczyk-Wrona I. (2016) Hodowlane sukcesy Górali. Hodowca i Jeździec, 4, 51: 68-70.
 27. Tomczyk-Wrona I. (2016) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ss. 44, ISBN 978-83-7607-298-2.
 28. Tomczyk-Wrona I. (2017) Koniki polskie – modelowa populacja ochrony bioróżnorodności. Wiadomości Zootechniczne, LV, 5 (296): 98-103.
 29. Tomczyk-Wrona I. (2017) Ochrona zasobów genetycznych koni metoda ex-situ. Wiadomości Zootechniczne, LV, 3 (294): 120-128.
 30. Polak G. (2017) Analiza profilu hodowcy uczestniczącego w programach ochrony koni sztumskich i sokólskich. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, s. 125, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
 31. Polak G. (2017) Wykorzystanie rodzimych ras koni do produkcji mleka od klaczy. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, s. 126, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
 32. Polak G. (2017) Ocena wartości użytkowej ogierów sztumskich i sokólskich. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, s. 127, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
 33. Polak G. (2017) Are the breeders of native horse breeds interested in preserving the animal genetic resources? 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August – 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, p. 302, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
 34. Polak G. (2017) Conservation or improvement of indigenous horses breeds- where are the golden means? 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, 28 August – 1 September, 2017, Tallinn, Estonia, 68th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science EAAP, p. 300, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-312-9.
 35. Polak G. (2017) Alternatywne użytkowanie koni zimnokrwistych. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 4, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
 36. Polak G. (2017) Perspektywa wykorzystania klaczy do produkcji mleka, jako forma ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni. II Sympozjum naukowe – Perspektywy w ochronie bioróżnorodności, 6-8 listopada 2017, Popielno, Polska, II Sympozjum Naukowe Perspektywy w Ochronie Bioróznorodności, Popielno, 7.11.2017, s. 16, Popielno.
 37. Tomczyk-Wrona I. (2017) Efekty realizacji programów ochrony ras zachowawczych. Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, 12 grudnia 2017, Balice, Polska, Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni – nowoczesne narzędzia dla hodowców, Balice, s. 8, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.
 38. Tomczyk-Wrona I. (2017) Charakterystyka stad konika polskiego realizujących program ochrony zasobów genetycznych w latach 2005, 2010, 2015. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, 20-23 września 2017, Poznań, Polska, LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Nowoczesna Hodowla a Dobrostan Zwierząt”, s. 131, PTZ, ISBN 978-83-903017-6-1.
 39. Krupiński J., Martyniuk E., Pasternak M., Chełmińska A. (2018) Wdrażanie Krajowej Strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich: osiągnięcia i wyzwania. Przegląd Hodowlany, 4/2018: 29-31.
 40. Krupiński J., Polak G. (2018) Ochrona bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rolnictwa. LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ im. Michała Oczapowskiego, Lublin 2018, 19-21 września 2018, Lublin, Polska, Przegląd Hodowlany, 5: 1-8.
 41. Tomczyk-Wrona I., Daniel C. (2018) Analiza przyczyn częstego występowania ochwatu u koników polskich. Wiadomości Zootechniczne, LVI, 4: 29-36.
 42. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2018) Historyczne uwarunkowania zachowania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w Karpatach Polskich. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 7-22, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.
 43. Tomczyk-Wrona I., Gibała M., Brejta W. (2018) Koń huculski wczoraj, dziś, jutro….. 100 lat polskiej hodowli zwierząt gospodarskich w Karpatach, ss. 69-92, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-304-0.
 44. Polak G. (2019) Genetic variability of cold-blooded horses participating in genetic resources conservation programs, using pedigree analysis. Annals of Animal Science, 19, 1: 49-60, DOI: 10.2478/aoas-2018-0047.
 45. Tomczyk-Wrona I. (2019) Charakterystyka rodów męskich ogierów huculskich kryjących klacze huculskie uczestniczące w programie ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4
 46. Polak G. (2019) Zmienność podstawowych wymiarów koni sokólskich w zależności od regionu występowania. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 131, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
 47. Polak G. (2019) Zmienność frekwencji umaszczenia koni sokólskich pomiędzy 1964 i 2019 rokiem. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 132, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
 48. Polak G. (2019) Ocena parametrów rozrodu koni sokólskich uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 133, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
 49. Polak G. (2019) Analysis of the composition of frozen and lyophilizate mare milk for differences in composition. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 437, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
 50. Polak G. (2019) Phenotypic differences of the Sokólski mares in distinct regions of Poland. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 586, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
 51. Tomczyk-Wrona I. (2019) Ekonomiczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni prymitywnych i gorącokrwistych w Polsce. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 140, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
 52. Tomczyk-Wrona I. (2019) Przyczyny występowania ochwatu u koników polskich. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 141, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
 53. Tomczyk-Wrona I. (2019) Długowieczność ważnym czynnikiem realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koników polskich. Mazurska hodowla koników polskich – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 5-7 września 2019, Popielno – Wierzba, Polska, 70-lecie hodowli koników polskich w Popielnie., s. 35, Wydawnictwo własne SB IRZiBŻ PAN w Popielnie/IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
 54. Olczak K., Klocek C., Christensen J.W. (2021) Hucul horses’ learning abilities in different learning tests and ue the association with behaviour, food motivation and fearfulness. Applied Animal Behaviour Science, 245, 105498: 1-12, DOI: 10.1016/j.applanim.2021.105498.
 55. Tomczyk-Wrona I. (2021) Przyczyny eliminacji z hodowli w populacji rodzimej rasy koników polskich. Wiadomości Zootechniczne, LIX, 4: 25-32.
 56. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2021) Stan zasobów rodzimych ras koni prymitywnych w ramach PROW 2014-2020. LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, Materiały Konferencyjne „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”, s. 49, UWM Olsztyn.
 57. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2021) Stan zasobów rodzimych ras koni szlachetnych w ramach PROW 2014-2020. LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, Materiały Konferencyjne „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”, s. 50, UWM Olsztyn.
 58. Tomczyk-Wrona I. (2022) Rola i wykorzystanie koni lokalnych ras prymitywnych i szlachetnych w rozwoju obszarów wiejskich. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 47-74, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
 59. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2022) Zmiany w programach ochrony zasobów genetycznych koni prymitywnych i szlachetnych w związku z nowymi płatnościami na lata 2023-2027. Hodowca i Jeździec, 3: 16-18.
 60. Wójtowicz J., Olczak K. (2023) Główne przyczyny zastąpień koni sokólskich i sztumskich w stadach uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce w latach 2011-2022. Przegląd Hodowlany, 1: 1-6.

Jakość produktów drobiarskich

 1. Krawczyk J., Obrzut J., Świątkiewicz S., Calik J. (2019). The effect of slaughter age and the diet in the final growth phase of poulards on productivity and meat quality. Ann.Anim. Sci., 19 (2):499-516        DOI: 10.2478/aoas-2019-0012
 2. Gumułka M, Andres K., Krawczyk J., Calik J., Węsierska E., Niemczycka K. (2019). Wpływ wieku niosek i warunków przechowywania na jakość jaj kur rasy czubatka polska. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 26 (2): 83-94. DOI: 10.15193/zntj/2019/119/287
 3. Krawczyk J., Koseniuk A. (2020). Effect of age and genotype of native breed cockerels on carcass and meat quality. Ann. Anim. Sci., Vol. 20, No. 3 (2020) 1113–1126,
 4. Calik J., ŚwiątkiewiczS., Obrzut J.,Połtowicz K., Krawczyk J. (2020). Effects of caponization on growth performance and meat physicochemical properties of crossbred chickens. Ann. Anim Sci. 4: 1509-1525.
 5. Krawczyk J., Lewko L., Calik J. (2021). Effect of laying hen genotype, age and some interior egg quality traits on lysozyme content. Ann. Anim. Sci. 21(3): 1119-1132. DOI: 10.2478/aoas-2020-0112
 6. Sokołowicz Z., Augustyńska-Prejsnar A., Krawczyk J., Kačániová M., Kluz M., Hanus P., Topczewska J. (2021). Technological and sensory quality and microbiological safety of RIR chicken meat marinated with fermented milk products. Animals, 11, 3282,1-13: https://doi.org./10.3390/ani11113282
 7. Lewko L., Krawczyk J., Calik J. (2021). Effect of genotype and some shell quality traits on lysozyme content and activity in the albumen of eggs from hens under biodiversity conservation programme. Poultry Sci. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psj.2020.11.040
 8. Zofia Sokołowicz, Magdalena Dykiel, Anna Augustyńska- Prejsnar, Józefa Krawczyk, (2022). The effect of storage duration on quality traits of eggs from different housing systems. Ann. Anim. Sci., Vol. 22, No. 1 (2022): 459–475, DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2021-0035
 9. Gumułka M., Andres K., Krawczyk J., Calik J. (2022).  The nutritional value of eggs from native Polish Crested chickens and commercial hybrids that have been stored in various conditions. Poultry Sci., 1-14: https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101579
 10. Krawczyk J., Lewko L., Sokołowicz Z., Koseniuk A., Kraus A. (2023). Effect of hen genotype and laying time on egg quality and albumen lysozyme content and activity. Animals, 13(10), 1611; https://doi.org/10.3390/ani13101611.
 11. Calik J. Obrzut J. (2023) Physicochemical characteristics of meat from capons derived from the crossing of conserved breed hens and meat roosters. Poultry Science, 102 (4): 102500. DOI:1015/j.psj.2023.102500.
 12. Wojciechowska-Puchałka J., Calik J., Krawczyk J., Obrzut J., Tomaszewska E., Muszyński S, Wojtysiak D. (2023). The effect of caponization on bone homeostasis of crossbred roosters. I. Analysis of tibia bone mineralization, densitometric, osteometric, geometric and biomechanical properties. Scientific Reports. 13: 14512.

Pozostałe

 1. Wojtysiak D., Calik J., Krawczyk J., Wojciechowska-Puchałka J., Nahajło K. (2019). Postmortem degradation of desmin and dystrophin in breast muscles from capons and cockerels. Ann.Anim. Sci., 19 (3): 835-846 DOI: 10.2478/aoas-2019-0034
 2. Dobrzański J., Calik J., Krawczyk J., Szwaczkowski T. (2019). Conservation of goose genetic resources in Poland – past and present status. World’s Poultry Sci. J. 75 (3): 387- 399  DOI: 10.1017/S0043933919000412.
 3. Zofia Sokołowicz, Magdalena Dykiel, Jadwiga Topczewska, Józefa Krawczyk, Anna Augustyńska-Prejsnar. (2020). The Effect of the Type of Non-Caged Housing System, Genotype and Age on the Behaviour of Laying Hens. Animals, DOI:10,3390/ani10122450, ss.31, wydawnictwo internetowe https://www.mdpi.com/2076-2615/10/12/2450
 4. Obrzut J., Calik J., Krawczyk J. (2021). Temporal trends in performance and hatchability traits of eight strains of hens covered by the gene pool protection programme in Poland. Ann. Anim. Sci. 21(4): 1347-1366. DOI: 10.2478/aoas-2021-0062
 5. Polak G., Krupiński J., Martyniuk E., Calik J., Kawęcka J., Krawczyk J., Majewska A., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2021). The risk status of Polish local breeds under conservation programmes – new approach. Ann. Anim. Sci. 21 (1): 125-140. DOI: 10.2478/aoas-2020-0071
 6. KrausK.1, Zita L., Krunt O., Chodová D., Okrouhlá M., Krawczyk J. (2022). Do the differences in egg contamination, penetration, and resistance against microorganisms among the hen genotypes exist? . Ann. Anim. Sci., Vol 22 (2): 561-574. DOI: 102478/aoas-2021-0056
 7. Sokołowicz Z., Dykiel M., Topczewska J., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2023). A Comparison of the Plumage Condition of Three Egg-Laying Poultry Genotypes Housed in Non-Cage Systems. Animals, 13(2), 185; 1-13  https://doi.org/10.3390/ani13020185
 8. Calik J., Obrzut J. (2023). Influence of genotype on productivity and egg quality of three hen strains included in a biodiversity program. Animals, 13 (11), 1848. DOI.org/10.3390/ani1311184.

Jakość produktów pochodzących od owiec i kóz

 1. Kawęcka A., Radkowska I. (2023). Comparison of the Quality of Mountain Sheep Milk Obtained from Animals Kept on a Natural and Organic Mountain Pasture. Annals of Animal Science, 23, 1: 275-283, DOI: 10.2478/aoas-2022-0062.
 2. Kawęcka A. (2023) Rodzime rasy owiec i produkty od nich uzyskiwane. Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych, ss. 47-72, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-375-0.
 3. Sikora J. (2023) Charakterystyka rodzimych ras kóz wraz z przedstawieniem jakości surowca. Dziedzictwo kulinarne polskich ras rodzimych, ss. 73-86, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-375-0.
 4. Kawęcka A., Sikora J., Gąsior R., Puchała M., Wojtycza K. (2022). Comparison of carcass and meat quality traits of the native Polish Heath lambs and the Carpathian kids. Journal of Applied Animal Research, 50, 1: 109-117, DOI: 10.1080/09712119.2022.2040514.
 5. Kawęcka A., Pasternak M. (2022). The Effect of Slaughter Age on Meat Quality of Male Kids of the Polish Carpathian Native Goat Breed. Animals, 12(6), 702: 1-12, DOI: 10.3390/ani12060702.
 6. Kawęcka A., Pasternak M. (2022). Nutritional and dietetic quality of milk and traditional cheese made from the milk of native breeds of sheep and goats. Journal of Applied Animal Research, 50, 1: 39-46, DOI: 10.1080/09712119.2021.2020125.
 7. Sikora J. (2022). Krajowe rasy kóz oraz uzyskiwane od nich produkty. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 171-191, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
 8. Migdał W., Kawęcka A., Sikora J., Migdał Ł. (2021). Meat Quality of the Native Carpathian Goat Breed in Comparison with the Saanen Breed. Animals, 11, 8: 1-15, DOI: 10.3390/ani11082220.

Pozostałe publikacje

 1. Jasielczuk I., Szmatoła T., Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Gurgul A. (2023). Linkage disequilibrium, historical effective population size and haplotype blocks in selected native sheep breeds. Small Ruminant Research, 228: 1-8, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2023.107109 Kawęcka A., Pasternak M., Puchała M., Sikora J., Peist I. (2023) Aktualne zagadnienia i perspektywy ochrony zasobów genetycznych owiec w Polsce. Roczniki Naukowe Zootechniki, 50, 2: 197-210, DOI: 10.58146/xhwt-1t02.
 2. Kawęcka A., Podbielska A., Pasternak M., Sikora J. (2023). Genetic differentiation among autochthonous and cosmopolitan goat breeds based on information from microsatellite markers – a preliminary study. Folia Biologica-Krakow, 71, 3: 131-136, DOI: 10.3409/fb_71-3.13.
 3. Ceccobelli S., Landi V., Senczuk G., Mastrangelo S., Sardina M.T., Ben-Jemaa S., Persichilli C., Karsli T., Bâlteanu V., Raschia M.A., Poli M.A., Ciappesoni G., Muchadeyi F.C., Dzomba E.F., Kunene N.W., Lühken G., Deniskova T.E., Dotsev A.V., Zinovieva N.A., Zsolnai A., Anton I., Kusza S., Carolino N., Santos-Silva F., Kawęcka A., Świątek M., Niżnikowski R., Spehar M., Anaya G., Granero A., Perloiro T., Cardoso P., Grande S., López de los Santos B., Danchin-Burge C., Pasquini M., Martínez Martínez A., Bermejo J.V., Lasagna E., Ciani E., Sarti F.M., Pilla F. (2023). A comprehensive analysis of the genetic diversity and environmental adaptability in worldwide Merino and Merino-derived sheep breeds. Genetics Selection Evolution, 55, 24: 1-18, DOI: 10.1186/s12711-023-00797-z.
 4. Kawęcka A. (2023). Znaczenie rodzimych ras kóz dla zachowania bioróżnorodności, rozwoju rynku żywności wysokiej jakości i zwiększenia opłacalności produkcji – przykład restytucji i hodowli kozy karpackiej w Polsce. Roczniki Naukowe Zootechniki, 50, 2: 149 – 158, DOI: 10.58146/fan6-ts24.
 5. Kawęcka A. (2023) Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – OWCE. Wieści Rolnicze, 9: 7.
 6. Sikora J. (2023) Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – KOZY. Wieści Rolnicze, 2: 7.
 7. Kawęcka A., Pasternak M., Miksza-Cybulska A., Puchała M. (2022). Native Sheep Breeds in Poland – Importance and Outcomes of Genetic Resources Protection Programmes. Animals, 12, 1510: 1-16, DOI: 10.3390/ani12121510
 8. Kawęcka A., Podbielska A., Miksza-Cybulska A., Pasternak M., Sikora J., Szmatoła T. (2022). Genetic structure of reconstituted native Carpathian goat breed based on information from microsatellite markers. Annals of Animal Science, 22, 4: 1235-1244, DOI: 10.2478/aoas-2022-0050.
 9. Kawęcka A. (2022). Rodzime rasy owiec – efekty realizacji programów ochrony zasobów genetycznych w kontekście zachowania bioróżnorodności, produkcji żywności wysokiej jakości i zwiększenia opłacalności owczarstwa. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 139-170, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
 10. Gurgul A., Jasielczuk I., Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Szmatoła T., Krupiński J. (2021). Evaluation of genetic differentiation and genome-wide selection signatures in Polish local sheep breeds. Livestock Science, 251: 1-10, DOI: 10.1016/j.livsci.2021.104635.
 11. Kawęcka A., Pasternak M., Sikora J., Miksza-Cybulska A. (2021). Stan hodowli i charakterystyka wybranych parametrów użytkowości mlecznej kóz w Polsce w latach 2009–2018. Roczniki Naukowe Zootechniki, 48, 1: 55-66.
 12. Kurhaluk N., Tkachenko H., Czopowicz M., Sikora J., Urbańska D.M., Kawęcka A., Kaba J., Bagnicka E. (2021). A Comparison of Oxidative Stress Biomarkers in the Serum of Healthy Polish Dairy Goats with Those Naturally Infected with Small Ruminant Lentivirus in the Course of Lactation. Animals, 11: 1-18, DOI: 10.3390/ani11071945

Spis publikacji dotyczących jakości mięsa i podrobów wieprzowych

 1. Babicz M., Kropiwiec K. Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E. (2018). The physicochemical properties of offal from Puławska gilts in relation to carcass meatiness. Ann. Anim. Sci. 18(1):1-11.
 2. Szulc K., Nowaczewski S., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M. (2018). Effect of slaughter weight and sex on slaughter traits and meat quality of Polish autochthonous Zlotnicka Spotted pigs crossbred with Duroc. Ann. Anim. Sci. 18(1):225-237.
 3. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G., Lambert B., Terman A. (2018) Association of miR-208b Polymorphism with Meat Quality Traits and Texture Parameters in Pigs. Czech J. Anim. Sci., 63, (11): 435–442
 4. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Korpal A., Woźniak-Męch K., Terman A. (2018). Relationship between VRTN gene polymorphism and growth, slaughter and meat quality traits in three polish pig breeds. Ciência e Agrotecnologia, 42(5):540-549.
 5. Piórkowska K., Małopolska M., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M., Wiechniak A., Żukowski K., Lambert B. and Tyra M. (2020). Evaluation of SCD, ACACA and FASN mutations: Effects on pork quality and other production traits in pigs selected based on RNA-Seq results. Animals, 10, 123; doi:10.3390/ani10010123
 6. Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M., Szulc K. (2020). Analysis of technological and consumption quality of offal and offal products obtained from Pulawska and Polish Landrace pigs. Animals, 10, 964; doi:10.3390/ani10060964
 7. Szyndler-Nędza M., Świątkiewicz M., Migdał Ł. and Migdał W. (2021). The Quality and Health-Promoting Value of Meat from Pigs of the Native Breed as the Effect of Extensive Feeding with Acorns. Animals, 11, 789. https://doi.org/10.3390/ani11030789
 8. Terman A., Woźniak-Męch K., Korpal A., Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G., Rybarczyk A., Dybus A. (2021). Association between ATP citrate lyase (ACLY) gene polymorphism and fattening, slaughter and pork quality traits in polish pigs. Annals of Animal Science, DOI: 10.2478/aoas-2021-0032
 9. Kinga Kropiwiec-Domańska, Marek Babicz, Monika Kędzierska-Matysek, Magdalena Szyndler-Nędza, Ewa Skrzypczak and Bartlomiej Woliński. (2022). Effect of Milk Thistle (Silybum marianum) Supplementation on Pork Offal Quality. Animals, 12, 1526. https://doi.org/10.3390/ani12121526
 10. Kinga Kropiwiec-Domańska, Marek Babicz, Magdalena Szyndler-Nędza, Mirosław Tyra, Ewa Skrzypczak. 2023. Analysis of physical parameters and chemical composition of offal from Puławska fattening pigs raised in deep litter and slatted floor housing systems. Ann. Anim. Sci.  DOI: 10.2478/aoas-2023-0070

Pozostałe publikacje

 1. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. (2016). Reproductive performance of native Pulawska and high productivity Polish Landrace sows in the context of stress during the period of early pregnancy. Reproduction in Domestic Animal, 51, 91–97
 2. Szyndler-Nędza M., Babicz M., Blicharski T., Ropka -Molik K., Piórkowska K. (2016). Zmienność genetyczna świń rasy puławskiej w aspekcie zinbredowania populacji. Rozdział w Monografi „Świnie gołębskie-puławskie 90 lat hodowli (1926-2016)” ISBN 978-83-7259-246-0, s 51-58.
 3. Ropka-Molik K., Robert E., Tyra M., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Bereta A.. (2017). CAPN1 gene as a potential marker for growth performance and carcass characteristic in pigs. Animal Production Science 57 (6), 1014-1021 
 4. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Kasprzyk A., Kropiwiec K. (2017). Analysis of maternal traits in native Puławska sows of known genotype (Ins/Del) at the PRL locus. Ann. Anim. Sci., Vol. 17, No.1,  131–142
 5. Szyndler-Nędza M. (2017). Ochrona zasobów genetycznych świń metodą ex situ.  Wiadomości Zootechniczne 2:  22-25 
 6. Babicz M., Bajda Z., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Hałabis M. (2017). Rys historyczny i analiza realizacji hodowli zachowawczej świń rasy puławskiej. Wiadomości Zootechniczne 4: 68-79
 7. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler Nędza M., Blicharski T. (2017) Występowanie niekorzystnego allelu genu RYR1 w populacji świń rasy Puławskiej. Wiadomości Zootechniczne 5: 35-38 
 8. Gurgul A., Szyndler-Nędza M., Smołucha G., Topolski P., Knapik J., Tyra M., Ropka-Molik K., Krupiński J. (2017). Zarys badań z zakresu genetyki i genomiki prowadzonych u polskich zachowawczych ras zwierząt. Wiadomości Zootechniczne 5: 14-34 
 9. Gurgul A., Jasielczuk I., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Szyndler-Nędza M., Bugno-Poniewierska M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E. and Krupiński J. (2018). A genome-wide detection of selection signatures in conserved and commercial pig breeds maintained in Poland. BMC Genetics 19:95; https://doi.org/10.1186/s12863-018-0681-0
 10. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Mucha A., Blicharski T., Babicz M. (2019). Performance traits of Puławska pigs depending on polymorphism in the RYR1 gene (c.1843C>T). Ann. Anim. Sci., Vol. 19, No. 2, 319–326
 11. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Tyra M., Żak G., Szulc K., Blicharski T. (2019). Analysis of genetic parameters of carcass traits and daily gain of native breed pigs raised in Poland. Ann. Anim. Sci., Vol. 19, No. 3 (2019) 1-10
 12. Piórkowska K., Żukowski K., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E. and Ropka-Molik K. (2019). The Pituitary Transcriptional Response Related to Feed Conversion in Pigs. Genes, 10, 712; doi:10.3390/genes10090712
 13. Szyndler-Nędza M., Nowicki J., Małopolska M. (2019). The production system of high quality pork products – an example. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 58 (2), 2019: 181–198
 14. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E. and Bugno-Poniewierska M. (2020). Comparison of linkage disequilibrium, effective population size and haplotype blocks in Polish Landrace and Polish native pig populations. Livestock Science 231 (2020) 103887 https://doi.org/10.1016/j.livsci.2019.103887
 15. Skrzypczak E., Babicz M., Czyżak-Runowska G.,  Szulc K., Szyndler-Nędza M., Łuszczewska-Sierakowska I. (2020). Influence of the content of vitamin C in secretion from sows’ mammary glands on piglet rearing. Med Wet. 76 (4), 216-220. DOI: 10.21521/mw.6379.
 16. Szmatoła T., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E., Gurgul A. (2020). Detection of runs of homozygosity in conserved and commercial pig breeds in Poland Journal of Animal Breeding and Genetics, 00:1-10, DOI: 10.1111/jbg.12482 
 17. Polak G., Krupiński J., Martyniuk E., Calik J., Kawęcka A., Krawczyk J., Majewska A., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2020) Assessment of risk status of polish local breeds under conservation programmes. Ann. Anim. Sci : DOI: https://doi.org/10.2478/aoas-2020-0071
 18. Babicz M., Pastwa M., Szyndler-Nędza M., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Kropiwiec-Domańska K., Skrzypczak E., Ślaska B., Kapusta D. (2021). Estrus behaviour and reproductive traits of pulawska gilts associated with selected gene polymorphisms. Ann. Anim. Sci 1: 159–172 DOI: 10.2478/aoas-2020-0066
 19. Eckert R., Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E., Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Hammermeister A. (2021). Analysis of genetic parameters of reproductive traits in conserved breed sows raised in Poland, Annals of Animal Science, DOI: 10.2478/aoas-2021-0013
 20. Magdalena Szyndler-Nędza; Miroslaw Tyra. 2023. Effect of fattening and slaughter value of Puławska gilts on their lifetime piglet production. ANIMAL SCIENCE AND GENETICS vol 19, no 1, 55-67, DOI: 10.5604/01.3001.0016.3159

Prace

 1. Wlazło Ł., Kowalska D., Bielański P., Chmielowiec-Korzeniowska A., Ossowski M., Łukaszewicz M., Czech A., Nowakowicz-Dębek B. (2021)Effect of fermented rapeseed meal on the gastrointestinal microbiota and immune status of rabbit (Oryctolagus cuniculus), Animals, 11(3): 716, DOI: 10.3390/ani11030716.
 2. Kowalska D., Strychalski J., Gugołek A. (2021) The effect of silkworm pupae and mealworm larvae meals as dietary protein components on performance indicators in rabbits. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 12(1):151-162, DOI: 10.22319/rmcp.v12i1.5455.
 3. Gugołek A., Kowalska D., Strychalski J., Ognik K., Juśkiewicz J. (2021) The effect of dietary supplementation with silkworm pupae meal on gastrointestinal function, nitrogen retention and blood biochemical parameters in rabbits. BMC Veterinary Research, 17:2004, DOI: 10.1186/s12917-021-02906-w.
 4. Nowakowicz Dębek B., Wlazło Ł., Czech A., Kowalska D., Bielański P., Ryszkowska-Siwko M., Łukaszewicz M., Florek M. (2021) Effects of fermented rapeseed meal on gastrointestinal morphometry and meat quality of rabbit (Oryctolagus cuniculus). Livestock Science, 251: 104663, DOI: 10.1016/j.livsci.2021.104663.
 5. Strychalski J., Juśkiewicz J. Kowalska D., Gugołek A. (2021) Performance indicators and gastrointestinal response of rabbits to dietary soybean meal replacement with silkworm pupae and mealworm larvae meals. Archives of Animal Nutrition, 75(4):294-310, DOI: 10.1080/1745039X.2021.1962171.
 6. Śmiecińska K., Gugołek A., Kowalska D. (2022) Effects of garlic (Allium sativum L.) and ramsons (Allium ursinum L.) on lipid oxidation and the microbiological quality, physicochemical properties and sensory attributes of rabbit meat burgers. Animals,12, 1905, DOI:10.3390/ani12151905.
 7. StrychalskiJ., KowalskaD., GrinholcS., JuśkiewiczJ., FotschkiB., GugołekA. (2022). Performance indicators and gastrointestinal response of rabbits to dietary supplementation with black cumin seeds. Annals of Animal Science, DOI:10.2478/aoas-2022-0065.
 8. GugołekA., Kowalska D. (2022) Feeds of animal origin in rabbit nutrition – a review. Annals of Animal Science, 22(4): 1411-1429, DOI: 10.2478/aoas-2022-0049.
 9. Siudak Z., Pałka S. (2022) Mięso królicze jako żywność funkcjonalna. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2: 127-139.
 10. Kowalska D. (2022) Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – króliki. IZ PIB ISBN 978-83-7607-334-7, 1-40.
 11. Bielański P. (2022) Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia.  Rozdział: Zwierzęta futerkowe. 235-256.
 12. Polskie rasy zachowawcze. Atlas zwierząt objętych programem ochrony w Polsce. ISBN 83-60127-67-0. P. Bielański rozdział „Zwierzęta Futerkowe”.
 13. Siudak Z., Pałka S. (2023) Evaluation of reproductive performance, growth, slaughter traits and meat quality of Black-and-Tan rabbits kept in Poland. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 369(68)4: 64 – 73, DOI: 10.21005/AAPZ2023.68.4.7.
 14. Siudak Z., Kowalska D. (2023) Dietary supplements used in rabbit nutrition and their effect on the fatty acid profile of rabbit meat – a review. Journal of Animal and Feed Sciences, 33(2): https://doi.org/10.22358/jafs/172585/2023.
 15. Pałka S., Siudak Z., Kmiecik M. (2023) Effect of a diet supplemented with fennel (Foeniculum vulgare) and goat’s rue (Galega officinalis L.) on growth, slaughter traits and meat quality of rabbits. Animal Science and Genetics, 19 (3): 3-16, DOI:10.5604/01.3001.0053.8569.
 16. Siudak Z., Kmiecik M., Pałka S. (2023) Wpływ rasy i płci na kwasowość i barwę mięsa królików. Roczniki Naukowe Zootechniki, 50(1): 59 – 67, DOI: 10.58146/2ryn-6×46.
 17. Siudak Z., Pałka S. (2023) Analiza wydajności izolacji DNA królików w zależności od rodzaju pobranego materiału biologicznego. Roczniki Naukowe Zootechniki, 50(1): 41 – 48, DOI: 10.58146/9wg8-a293.
 18. Pałka S., Siudak Z., Maj D. (2023) Growth, slaughter performance and selected meat quality traits of New Zealand White and Grey Flemish Giant rabbits and their crosses. Animal Science and Genetics, 19(2): 1 – 12, DOI:10.5604/01.3001.0053.5998
 19. Gugołek A., Kowalska D., Juśkiewicz J, Gugołek M., Strychalski J. (2023) Effect of dietary supplementation with fish meal and soybean meal on gastrointestinal function in carnivorous companion animals – using mink (Neovision
  vision) as a model. Annals of Animal Science, Open Access, DOI 10.2478/aoas-2023-0052.
 20. Praca zbiorowa „Dziedzictwo kulinarne polskich ras zachowawczych”(2023) Kowalska D. „Rodzime rasy zwierząt futerkowych” ss. 119-138. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy.

Doniesienia na konferencje

 1. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M (2021). Krajowa hodowla nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych (2020). LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, 93.
 2. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M (2021) Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych (2020). LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, 94.
 3. Piórkowska M, Bielański P., Kowalska D. (2021) Krajowa hodowla mięsożernych zwierząt futerkowych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, 103.
 4. Kowalska D., Bielański P., Piórkowska M. (2021) Wykorzystanie larw owadów w żywieniu królików. LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, 100.
 5. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2022) Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych (2021). LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s. 99.
 6. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2022) Krajowa hodowla nutrii objętych programem ochrony zasobów genetycznych (2021). LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s. 100.
 7. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D. (2022) Krajowa hodowla lisów pospolitych białoszyjnych i pastelowych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s. 113.
 8. Śmiecińska K., Gugołek A., Kowalska D., Kubiak D., Daszkiewicz T. (2022)  Wpływ dodatku czosnku pospolitego i czosnku niedźwiedziego na utlenianie lipidów, jakość mikrobiologiczną, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne burgerów z mięsa króliczego. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s. 122.
 9. Siudak Z. (2022).Wpływ dodatku oleju z malin do paszy dla królików na jakość ich mięsa. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s. 117.  
 10. Niedbała P., Kowalska D., Łapiński S., Matusevičius P. (2022) Aktywność wybranych enzymów nasienia królików popielniańskich białych – badania wstępne. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Hodowla i chów zwierząt w Polsce – od tradycji do nowoczesności – 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s. 110.  
 11. Siudak Z., Pałka S. (2023) Analysis of DNA isolation efficiency depending on the type od biological material collectedfrom rabbits. Rabbit breeding and animal fur husbandry: problems prospects and innovations. Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja online, 24 marca 2023, ss. 11- 13, Cherkasy Bioresources Research Station of NAAS УДК 636.084.9.12.
 12. Pałka S., Siudak Z., Kmiecik M., Otwinowska-Mindur A.  (2023) Wykorzystanie oleju z pestek truskawek w żywieniu królików. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”. 13-15 września 2023, ss. 93, UP Wrocław
 13. Siudak Z., Kowalska D., Bielański P. (2023)Wpływ makuchu z pestek dyni na użytkowość rzeźną i jakość mięsa królików. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 97, UP Wrocław.
 14. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2023) Krajowa hodowla nutrii (2022). LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 86, UP Wrocław.
 15. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2023) Krajowa hodowla szynszyli beżowej (2022). LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu, 13-15 września 2023, ss. 85, UP Wrocław.
 16. Niedbała P., Kowalska D., Grzesiakowska A., Kuchta-Gładysz M., Wojciechowska-Puchałka J., Łapiński S., Andraszek K., Banaszewska D., Szeleszczuk O. (2023)  Badania wstępne nad wpływem dodatku mączek z owadów do granulatu na parametry nasienia królików. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 91, UP Wrocław.
 17. Niedbała P., Kowalska D., Grzesiakowska A., Kuchta-Gładysz M., Wojciechowska-Puchałka J., Łapiński S., Andraszek K., Banaszewska D., Szeleszczuk O. (2023) Wpływ dodatku mączek z owadów do granulatu na aktywność enzymów nasienia królików – badania wstępne. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 92, UP Wrocław.
 18. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D., Zoń A. (2023) Aktualny stan hodowli lisów pospolitych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 94, UP Wrocław.
 19. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D., Zoń A. (2023) Wpływ wieku samic na rozród i odchów tchórzy hodowlanych. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 95,  UP Wrocław.
 20. Zoń A., Piórkowska M., Kowalska D. (2023) Najczęściej popełniane błędy w żywieniu norek. LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego „Polska zootechnika w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”, 13-15 września 2023, ss. 102,  UP Wrocław.
 21. Kowalska D., Bielański P. (2023) Optymalizacja istniejących rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu królików. XXVI Warsztaty Zootechniczne „Nowe wyzwania w hodowli i chowie zwierząt w praktyce”, 7-8 października 2023, ss. 6, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk.
 22. Bielański P., Kowalska D. (2023) Wpływ systemu utrzymania królików na ich dobrostan. XXVI Warsztaty Zootechniczne „Nowe wyzwania w hodowli i chowie zwierząt w praktyce”, 7-8 października 2023, ss. 2, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Kalsk.
 23. Kowalska D.,  Bielański P. (2023) Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymania królików w  gospodarstwach ekologicznych, ss. 1-37.  Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. www.izoo.krakow.pl.