Pszczoły

Pszczoła jako bogactwo natury

Najpracowitsze z pracowitych...
Karmią, leczą, pomagają zachować młodość i urodę. Coraz więcej zawdzięczamy pszczołom. Miód, mleczko, pyłek, wosk, pierzga, jad, propolis – lista cennych produktów uzyskiwanych od pszczół jest imponująca. Sam tylko miód to bogactwo energii oraz składników mineralnych.

Pszczoły mają w przyrodzie ogromną misję do spełnienia: ponad 90% roślin owadopylnych jest zapylanych przez te pracowite stworzenia, ponad 700 gatunków roślin zawdzięcza pszczołom możliwość rozmnażania. Bez nich rośliny obcopylne nie wydają prawie w ogóle owoców i nasion, a gatunki o niewystarczającym stopniu samopylności wydadzą plony o 30-70% niższe!
Praca wykonywana przez pszczoły jest niebagatelna, a kwoty imponujące! Korzyści z zapylania roślin są ponad 15 – krotnie wyższe niż wartość pszczelich produktów i oceniane są na około 900 mln zł.

Pszczoły w Europie

W porównaniu z innymi krajami, polskie programy ochrony działają bardzo dobrze i sprawnie, budząc podziw pszczelarzy europejskich zainteresowanych tym tematem. We wrześniu 2002 r. odbyła się w Polsce 5. Międzynarodowa Konferencja Czarnej Pszczoły (Black Bee), w której wzięli udział przedstawiciele organizacji SICAMM (Societas Internationalis pro Conservatione Apis mellifera mellifera). Organizacje i pszczelarze z wielu krajów Europy utrzymują z polskimi placówkami naukowymi kontakty robocze w zakresie badań genetycznych i restytucji populacji Czarnej Pszczoły. Oznacza to, że istnieje w Europie coraz większe zainteresowanie pszczołą środkowoeuropejską i że Polska mając bogate doświadczenie w tym zakresie może odegrać dużą rolę w działaniach na rzecz jej ochrony.

Ochroną zasobów genetycznych pszczół objęte są cztery linie rasy środkowoeuropejskiej: Kampinoska, Augustowska, Asta i Północna oraz kraińskiej linii Dobra.