Pszczoły - liczebność populacji w poszczególnych latach

Liczba pszczół objętych programem ochrony

* Łącznie rodzin razem z nie pobierającymi dotacji
Linia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
l.stad l.stad l.stad l.stad l.stad l.stad l.stad
Kampinoska (MK)
(wiodące + współpracujące)
154 164 148 141 131 135 94
wiodące 77 1 77 1 63 1 61 1 76 1 75 1 68 1
współpracujące 77 5 87 5 85 5 80 4 55 2 56 3 26 1
rejon MK 138 3 164 4 172 2 122 2 129 2 159 3 0 0
pop. naturalna 700-750 700 700 500 300
Augustowska (MA)
(wiodące + współpracujące)
126 155 (207)* 225 (235*) 225 220 235 246
wiodące 55 1 40 1 25 1 25* 1 30 1 35 1 35 1
współpracujące 71 3 110 7 200 (210*) 7 200 7 190 5 200 5 211 4
str.centralna 240 20 280 20 284 20 350 22 311 21 401 22 383 20
str. Izolacyjna 176 13 139 13 219 13 199 9 219 9 126 6 186 8
pop. naturalna 547 655 700 786 785 785
Północna (MP)
(wiodące + współpracujące)
166 185 228 241* 231 230 230
Wiodące 30 1 41 1 28 1 36* 1 31 1 30 1 30 1
Współpracujące 136 4 144 4 200 4 200 (205*) 3 200 3 200 3 200 3
Asta (MAs)
(wiodące + współpracujące)
200 200 200 200 200 200 180
Wiodące 50 1 50* 1 50* 1 50* 1 50 1 50 1 50 1
Współpracujące 150 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 4 130 3
pop. naturalna 400 500 500 500 550
Dobra
(wiodące + współpracujące)
308 408 477
Wiodące 108 1 104 1 122 1
Współpracujące 200 5 304 5 355 5
pop. naturalna 1800 2350 2500
l. stad 56 61 59 55 56 56 49

Liczba rodzin pszczelich objętych programem ochrony zasobów genetycznych w stadach wiodących i współpracujących w latach 1999-2017

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kampinoska (MK) 61 95 105 111 120 131 130 172 148 133 118 170 154 164 148 141 131 131 94
Augustowska (MA) 57 100 120 116 108 122 122 120 91 106 112 110 126 155 225 225 220 235 246
Północna (MP) 22 62 85 93 94 103 119 157 198 200 202 166 185 228 236 231 230 230
Asta (MAs) 100 100 138 148 150 165 163 180 190 190 190 190 200 200 200 200 200 200 180
Dobra 308 408 477