Strona startowa Bioróżnorodności

Witamy na stronie poświęconej Bioróżnorodności Zwierząt!

W poszczególnych zakładkach znajduje się wiele interesujących informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dostępne są również przepisy prawne, dokumenty dotyczące realizacji programu oraz formularze do pobrania.

GATUNKI

UWAGA!!!

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy uprzejmie informuje, że rozpoczął się II etap konsultacji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (projekt został zamieszczony na stronie http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komunikat-o-rozpoczeciu-II-etapu-konsultacji), w związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentem i zgłaszania swoich uwag do Ministerstwa Rolnictwa w terminie do 15 września.