Strona startowa Bioróżnorodności

Decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały wstrzymane do odwołania druki wykazów na 2015 rok dla krów, świń, koni, owiec i kóz

Witamy na stronie poświęconej Bioróżnorodności Zwierząt!

W poszczególnych zakładkach znajduje się wiele interesujących informacji o poszczególnych gatunkach zwierząt objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Dostępne są również przepisy prawne, dokumenty dotyczące realizacji programu oraz formularze do pobrania.

GATUNKI