Kontakty

Osoby zajmujące się poszczególnymi gatunkami zwierząt gospodarskich w ramach Programów Ochrony Zasobów Genetycznych:

 • Krajowy Koordynator ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

  • dr hab. Elżbieta Martyniuk prof. ndzw. IZ PIB
   ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
   tel./fax. (022) 623 10 56
   e-mail: elzbieta_martyniuk@sggw.pl
 • Sprawy ogólne dot. koordynacji

  • dr inż. Agnieszka Chełmińska
   tel. 0 666 081 268
   e-mail: agnieszka.chelminska@izoo.krakow.pl
 • Drób - kury

  • dr inż. Jolanta Calik
   tel. 0 666 081 196
   e-mail: jolanta.calik@izoo.krakow.pl
  • Zofia Kędzior – kierownik fermy w Chorzelowie
   Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie sp. z o.o.,
   39-331 Chorzelów k. Mielca
   tel. (017) 584 14 27
 • Drób - gęsi i kaczki

  • dr inż. Jolanta Calik
   tel. 0 666 081 196
   e-mail: jolanta.calik@izoo.krakow.pl
  • mgr inż. Rafał Zwierzyński - Kierownik fermy w Dworzyskach
   Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego Instytutu Zootechniki PIB w Dworzyskach,62-035 Kórnik k. Poznania.
   tel. (61) 817 02 25 wewn. 43
   e-mail: rafal.zwierzynski@izoo.krakow.pl
 • Konie

  • dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona
   tel. 0 666 081 209
   e-mail: iwona.wrona@izoo.krakow.pl
  • dr inż. Grażyna Polak
   ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
   tel./fax. (022) 623 10 56
   e-mail: grazyna.polak@izoo.krakow.pl
  • mgr inż. Lucyna Bobak
   Tel. 0 666 081 322
   e-mail: lucyna.bobak@izoo.krakow.pl
  • Joanna Baran
   Tel. 22 632 17 14
   e-mail: joanna.baran@izoo.krakow.pl
 • Zwierzęta futerkowe

  • prof. dr hab. Paweł Bielański
   tel. 0 666 081 339
   e-mail: pawel.bielanski@izoo.krakow.pl
 • Owce, Kozy

  • dr inż. Jacek Sikora
   tel. 0 666 081 349
   e-mail: jacek.sikora@izoo.krakow.pl
  • dr hab. Aldona Kawęcka
   tel. 0 666 081 238
   e-mail: aldona.kawecka@izoo.krakow.pl
 • Bydło

  • dr inż. Anna Majewska
   tel. 0 666 081 207
   e-mail: anna.majewska@izoo.krakow.pl
  • dr inż. Ewa Sosin-Bzducha
   tel. 0 666 081 297
   e-mail: ewa.sosin@izoo.krakow.pl
 • Świnie

  • dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza
   tel. 0 666 081 142
   e-mail: magdalena.szyndler@izoo.krakow.pl
 • Pszczoły

  • dr inż. Grażyna Polak
   ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
   tel./fax. (022) 623 10 56
   tel. (022) 623 17 14
   e-mail: grazyna.polak@izoo.krakow.pl
 • Ryby

  • dr hab. Maciej Ligaszewski prof. ndzw. IZ PIB
   tel. 0 666 081 281
   e-mail: maciej.ligaszewski@izoo.krakow.pl

We wszystkich przypadkach, w których adres nie został wymieniony, należy pisać na adres korespondencyjny Instytutu Zootechniki PIB: 32-083 BALICE, ul. Krakowska 1