Liczebności

* z wyjątkiem kur, gęsi, kaczek - liczba samic i samców łącznie oraz rodzin pszczelich
Gatunek Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
2015 2016 2017 2018
Owce59060622796371866735
Kozy (karpackie)304392154
Bydło7236793385028641
Konie6125657568086947
Świnie1889238929343511
Kury nieśne11856108911152211237
Gęsi4976559852665372
Kaczki4065398640524234
Królik popielniański biały350350336336
Szynszyla beżowa200200200200
Nutrie416425331331
Tchórz hodowlany93676565
Lisy166170172172
Rodziny pszczele1749189017961800

Owce

Kozy

Bydło, konie, świnie

Drób

Zwierzęta futerkowe

Rodziny pszczele