Liczebności

* z wyjątkiem kur, gęsi, kaczek - liczba samic i samców łącznie oraz rodzin pszczelich
Gatunek Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Owce587106227963722667356806868440
Kozy (karpackie)304392154194246
Bydło72367933850286418895
Konie61256575680869477264
Świnie18892389293435113759
Kury nieśne1185610891115221123710394
Gęsi49765598526653724075
Kaczki40653986405242343366
Królik popielniański biały350350336336350
Szynszyla beżowa200200200200200
Nutrie416425331331331
Tchórz hodowlany9367656572
Lisy166170172172158
Rodziny pszczele1749189017961800

Owce

Kozy

Bydło, konie, świnie

Drób

Zwierzęta futerkowe

Rodziny pszczele