Liczebności

* z wyjątkiem kur, gęsi, kaczek - liczba samic i samców łącznie oraz rodzin pszczelich
Gatunek Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
2015 2016 2017
Owce590606227963718
Kozy (karpackie)304392
Bydło723679338502
Konie612565756808
Świnie188923892934
Kury nieśne118561089111522
Gęsi497655985266
Kaczki406539864052
Królik popielniański biały350350336
Szynszyla beżowa200200200
Nutrie416425331
Tchórz hodowlany936765
Lisy166170172
Rodziny pszczele174918901796

Owce

Kozy

Bydło, konie, świnie

Drób

Zwierzęta futerkowe

Rodziny pszczele