Liczebności

* z wyjątkiem kur, gęsi, kaczek - liczba samic i samców łącznie oraz rodzin pszczelich
Gatunek Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Owce587106227963722667356806868470
Kozy (karpackie)304392154194246
Bydło723679338502864188958787
Konie612565756808694772647513
Świnie188923892934351137594409
Kury nieśne118561089111522112371174511586
Gęsi497655985266537255265358
Kaczki406539864052423441984318
Królik popielniański biały350350336336350350
Szynszyla beżowa200200200200200200
Nutrie416425331331331190
Tchórz hodowlany936765657231
Lisy16617017217215877
Rodziny pszczele174918901796180017151893

Owce

Kozy

Bydło, konie, świnie

Drób

Zwierzęta futerkowe

Rodziny pszczele