Liczebności

* z wyjątkiem kur, gęsi, kaczek - liczba samic i samców łącznie oraz rodzin pszczelich
Gatunek Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych
2015 2016
Owce5906062279
Kozy3043
Bydło72367933
Konie61256575
Świnie18892389
Kury nieśne1185610891
Gęsi49765598
Kaczki40653986
Królik popielniański biały350350
Szynszyla beżowa200200
Nutrie416425
Tchórz hodowlany9367
Lisy166170
Rodziny pszczele17491890

Owce

Kozy

Bydło, konie, świnie

Drób

Zwierzęta futerkowe

Rodziny pszczele