Owce

Nowe przepisy w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

W dniu 25 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013 r., poz. 124).

Najistotniejsze zmiany w przepisach to:

 • zmiana terminu na dokonanie zastąpienia zwierząt - zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia,
 • zmiana terminu, w którym rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o dokonaniu zastąpienia - rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 14 dni od dnia jego dokonania,

  Należy wyjaśnić, że:

  • data dokonania zastąpienia oznacza datę objęcia określonego zwierzęcia programem ochrony zasobów genetycznych, czyli datę z jaką Instytut zakwalifikował zwierzę wprowadzane na zamianę.
  • data powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia to data zdarzenia, na skutek którego konieczne jest zastąpienie zwierzęcia.
 • obowiązek dołączania kopii dokumentu oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych zarówno do wniosku o przyznanie pierwszej jak i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych.

Szczegóły dotyczące zmiany rozporządzenia oraz wzory dokumentów są dostępne także na stronie ARiMR - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/program-rolnosrodowiskowy/wykaz-zalacznikow-dolaczanych-do-wniosku-w-ramach-prow-2007-2013/pakiet-7.html

 • Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony na rok 2012 muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca 2013 roku.
 • Zamiana zwierząt – jeżeli hodowca zamierza na rok 2013 dokonać zamiany (zastąpienia) zwierząt powinien to zrobić w trybie pilnym do końca lutego 2013 roku lub dopiero po otrzymaniu zakwalifikowanego przez Instytut podstawowego Wykazu zwierząt

Nowy wzór formularza wykazu zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty (jako pierwszy dokument) został zamieszczony wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych, na rok 2013.

Sprzedaż materiału hodowlanego

Instytut Zootechniki PIB (gospodarstwo Aleksandrowice) oferuje do sprzedaży materiał hodowlany: tryki rasy wrzosówka. Bliższych informacji udziela Józef Janczy pod nr tel. 666 081 395

Liczebności lokalnych ras owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (lata: 2013-2011)

Gatunek/Rasa 2013 2012 2011
Stada Owce Stada Owce Stada Owce
Owce rasy wrzosówka105746711276421206809
Owce rasy świniarka19128016103515849
Owce rasy olkuska509524988546669
Polska owca górska odmiany barwnej24128219101815772
Owce rasy merynos barwny634452604218
Owce uhruskie775206744725834975
Owce wielkopolskie475871424725373832
Owce żelaźnieńskie1811031478412449
Owce korideil22118722105715746
Owce kamienieckie423388372875342015
Owce pomorskie96651111877511216489
Owce rasy merynos starego typu555586564736574465
Owce rasy cakiel podhalański113583710852021074702
RAZEM:674460146724269566636990

Liczebności lokalnych ras owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (lata: 2010-2008)

Gatunek/Rasa 2010 2009 2008
Stada Owce Stada Owce Stada Owce
Owce rasy wrzosówka 126 6376 124 6329 118 4269
Owce rasy świniarka 14 613 14 426 8 338
Owce rasy olkuska 42 648 41 568 29 456
Polskie owce górskie odmiany barwnej 11 562 9 484 6 236
Owce rasy merynos barwny 3 191 1 128 1 90
Owce uhruskie 81 4441 81 4153 80 2950
Owce wielkopolskie 35 4208 31 2366 28 1795
Owce żelaźnieńskie 11 453 10 348 8 225
Owce korideil 13 716 12 566 9 303
Owce kamienieckie 36 1671 32 1260 22 932
Owce pomorskie 111 6651 140 6913 140 5266
Owce rasy merynos starego typu 57 3541 55 3265 44 2716
Owce rasy cakiel podhalański 109 4332 121 3577 99 2699
RAZEM: 646 34403 671 30383 592 22275

Liczebności lokalnych ras owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (lata: 2007-2005, 2000)

Gatunek/Rasa 2007 2006 2005 2000
Stada Owce Stada Owce Stada Owce Owce
Owce rasy wrzosówka 63 2958 41 2722 27 1833 1500
Owce rasy świniarka 6 347 5 262 4 228 180
Owce rasy olkuska 15 259 14 199 11 179 95
Polskie owce górskie odmiany barwnej 5 222 5 209 4 142 100
Owce rasy merynos barwny 1 90 1 90 1 84 110
Owce uhruskie 70 2772 67 2729 2 228 250
Owce wielkopolskie 21 1632 17 1539 13 1376 500
Owce żelaźnieńskie 4 184 2 164 2 122 200
Owce korideil 4 242 3 232 3 192 70
Owce kamienieckie 14 751 12 719 9 622 300
Owce pomorskie 109 4435 93 3973 69 2998 500
Owce rasy merynos starego typu - - - - - - -
Owce rasy cakiel podhalański - - - - - - -
RAZEM: 312 13892 260 12888 145 7812 3805
Gatunek/Rasa 2013
Limit
Owce rasy wrzosówka 7000
Owce rasy świniarka 1200
Owce rasy olkuska 800
Polskie owce górskie odmiany barwnej 1000
Owce rasy merynos barwny 600
Owce uhruskie 5000
Owce wielkopolskie 5000
Owce żelaźnieńskie 600
Owce korideil 600
Owce kamienieckie 2000
Owce pomorskie 6500
Owce rasy merynos starego typu 5000
Owce rasy cakiel podhalański 5000
RAZEM: 40300