Świnie

Zmiany w programie ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej, złotnickiej białej i złotnickiej pstrej

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB nr 43/23 z dnia 14 września 2023 wprowadzono zaktualizowany program ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Programy ochrony ras złotnickich pozostają bez zmian.

Zaktualizowane programy ochrony można znaleźć również w zakładce dokumenty.

WAŻNE! 2-letnie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane w 2021 roku

Szanowni Państwo,

Hodowcy i Przedstawiciele Związków Hodowców,

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczonym, w ramach uzgodnień zewnątrzresortowych, na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341750 nowe zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym tj. w latach 2021 i 2022, będą podejmowane na okres 2 lat.

Przepis ten został dodany § 1 pkt 4) rozporządzenia zmieniającego: „po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 lub 7 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 2-lenie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zasady realizacji programów ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków i ras nie ulegają zmianie.

Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów telefonów prowadzących księgi ras złotnickich, aktualne numery dostępne są tutaj

Wyniki oceny świń ras chronionych

Dostępne są wyniki oceny świń ras chronionych za rok 2022 w zakładce dokumenty "rok 2023" lub w pliku do pobrania "tutaj"

Nowe wzory umów dotyczące objęcia stad programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej

Informujemy, że od dnia 1.01.2017 obowiązują nowe wzory umów o przystąpieniu do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Nowe umowy występują w dwóch wersjach i uwzględniają oświadczenie Hodowcy, o spełnianiu lub nie spełnianiu warunków Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. W umowach uwzględniony jest również cennik wynagrodzeń za usługi, który jest uzależniony od powyższego oświadczenia.

Termin oraz definicja zastąpienia zwierząt

  • zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia
  • rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, czyli daty kwalifikacji lochy przez Prowadzącego księgi hodowlane