Świnie

Wyniki oceny świń ras chronionych

Dostępne są wyniki oceny świń ras chronionych za rok 2016 w zakładce dokumenty "rok 2017" lub w pliku do pobrania "tutaj"

Zmiany w programie ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu Zootechniki - PIB nr 12/2017 z dnia 10 marca 2017, wprowadzono zmiany w programie ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Tekst jednolity zaktualizowanego programu ochrony znajduje się w zakładce dokumenty lub tutaj.

Nowe wzory umów dotyczące objęcia stad programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej

Informujemy, że od dnia 1.01.2017 obowiązują nowe wzory umów o przystąpieniu do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Nowe umowy występują w dwóch wersjach i uwzględniają oświadczenie Hodowcy, o spełnianiu lub nie spełnianiu warunków Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. W umowach uwzględniony jest również cennik wynagrodzeń za usługi, który jest uzależniony od powyższego oświadczenia.

Termin oraz definicja zastąpienia zwierząt

  • zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia
  • rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, czyli daty kwalifikacji lochy przez Prowadzącego księgi hodowlane