Świnie

Nowe przepisy w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy"

W dniu 25 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2013 r., poz. 124).

Najistotniejsze zmiany w przepisach to:

  • zmiana terminu na dokonanie zastąpienia zwierząt - zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia,
  • zmiana terminu, w którym rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o dokonaniu zastąpienia - rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 14 dni od dnia jego dokonania,

    Należy wyjaśnić, że:

    • data dokonania zastąpienia oznacza datę objęcia określonego zwierzęcia programem ochrony zasobów genetycznych, czyli datę z jaką Instytut zakwalifikował zwierzę wprowadzane na zamianę.
    • data powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia to data zdarzenia, na skutek którego konieczne jest zastąpienie zwierzęcia.
  • obowiązek dołączania kopii dokumentu oświadczenia zawierającego wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych zarówno do wniosku o przyznanie pierwszej jak i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych.

Szczegóły dotyczące zmiany rozporządzenia oraz wzory dokumentów są dostępne także na stronie ARiMR - http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/program-rolnosrodowiskowy/wykaz-zalacznikow-dolaczanych-do-wniosku-w-ramach-prow-2007-2013/pakiet-7.html

Nowy wzór formularza wykazu zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dokumenty (jako pierwszy dokument) został zamieszczony wykaz zwierząt zakwalifikowanych do programu ochrony zasobów genetycznych, na rok 2013.

Liczba stad i zwierząt objętych programem ochrony zasobów genetycznych
Średnio w roku

RokLiczba stadLiczba zwierząt
Puławska
200532540
200658765
2007731150
2008701089
2009451035
201043973
201143935
201242894
201338680
 
Złotnicka Biała
200516241
200618258
200715263
200818296
200920384
201025500
201132661
201230632
201327704
 
Złotnicka Pstra
200520183
200620182
200728372
200837594
200939777
201046966
201147826
201243783
201334585