Świnie

Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów telefonów prowadzących księgi ras złotnickich, aktualne numery dostępne są tutaj

Wyniki oceny świń ras chronionych

Dostępne są wyniki oceny świń ras chronionych za rok 2019 w zakładce dokumenty "rok 2020" lub w pliku do pobrania "tutaj"

Zmiany w programie ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Instytutu Zootechniki - PIB nr 12/2017 z dnia 10 marca 2017, wprowadzono zmiany w programie ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Tekst jednolity zaktualizowanego programu ochrony znajduje się w zakładce dokumenty lub tutaj.

Nowe wzory umów dotyczące objęcia stad programem ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej

Informujemy, że od dnia 1.01.2017 obowiązują nowe wzory umów o przystąpieniu do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. Nowe umowy występują w dwóch wersjach i uwzględniają oświadczenie Hodowcy, o spełnianiu lub nie spełnianiu warunków Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. W umowach uwzględniony jest również cennik wynagrodzeń za usługi, który jest uzależniony od powyższego oświadczenia.

Termin oraz definicja zastąpienia zwierząt

  • zastąpienia dokonuje się w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia
  • rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji o zastąpieniu w terminie 30 dni od dnia jego dokonania, czyli daty kwalifikacji lochy przez Prowadzącego księgi hodowlane