WARUNKI PRZYSTĄPIENIA I DOKUMENTY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że po uzyskaniu pozytywnej opinii członków Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych koni:

  1. Przedłużono termin składania wniosków do Instytutu Zootechniki PIB na ogiery dla wszystkich 7 ras koni do dnia 31 stycznia 2024 r.
  2. W 2024 r. podtrzymano możliwość uzyskania płatności w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 z tytułu uczestnictwa w programie ochrony na ogiery rasy małopolskiej i wielkopolskiej mające kategorię „C” i spełniające wymogi programu ochrony, w tym bonitacyjne min. 13 pkt. za typ i 78 pkt. ocena ogólna oraz spełniające ściśle warunki biometryczne programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej i wielkopolskiej.

Konie prymitywne i szlachetne półkrwi

PROW 2014-2020

Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027KLACZE OGIERY
Procedura przystąpienia do programu ochrony zasobów genetycznych koni na 2024
Wniosek Wniosek
Wykaz Klaczy zakwalifikowanych do programu ochrony Wykaz ogierów zakwalifikowanych do programu ochrony
Wykaz Zastąpienia Klaczy Wykaz Zastąpienia Ogierów
Wykaz Klaczy proponowanych Wykaz Ogierów proponowanych
Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej Wykaz ogierów wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej
Wykaz klaczy wycofanych bez udziału siły wyższej z uczestnictwa w Programie Wykaz ogierów wycofanych bez udziału siły wyższej z uczestnictwa w Programie
Oświadczenie hodowcy/posiadacza uczestniczącego w Programie ochrony o warunkach dobrostanu
Deklaracja tylko dla całkiem nowych hodowców/posiadaczy Kopia decyzji lekarza powiatowego o zarejestrowaniu w miejscu siedziby stada punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopia orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera.

Konie Zimnokrwiste