Kontakt

Dane kontaktowe

 • Dotyczy ras: konik polski, koń huculski, koń małopolski, koń wielkopolski, koń śląski

  Instytut Zootechniki PIB
  Zakład Hodowli Koni
  ul. Krakowska 1
  32-083 Balice

  • dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona
   tel. 0 666 081 209
   e-mail: iwona.wrona@izoo.krakow.pl
  • mgr inż. Lucyna Bobak
   Tel. 0 666 081 322
   e-mail: lucyna.bobak@izoo.krakow.pl
 • Dotyczy ras: koń zimnokrwisty w typie sokólskim, koń zimnokrwisty w typie sztumskim

  Instytut Zootechniki PIB
  Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  • dr inż. Grażyna Polak
   tel./fax. (022) 623 10 56
   e-mail: grazyna.polak@izoo.krakow.pl
  • Joanna Baran
   Tel. 22 623 17 14
   e-mail: joanna.baran@izoo.krakow.pl