Charakterystyka gęsi rasy biłgorajskiej (Bi)

GĘSI BIŁGORAJSKIE (Bi)

Fot. Z. Kołodziej

  • Zakupiono od drobnych rolników ze wsi koło Biłgoraja w latach 1971- 1973. Stado uzupełniono ze zlikwidowanej fermy RZD w Uhrusku
  • Do połowy 2006 r. stado utrzymywane było w ZHD UWM, a obecnie znajduje się w posiadaniu hodowcy indywidualnego - „Majątek Rutka” w Puchaczowie woj. lubelskie. Gęsi tej rasy od 2012 r. są również utrzymywane na fermie, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Wielkość populacji ok. 495 szt. w tym: 328 samic i 167 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
  • Średnia masa ciała 11-tyg. gęsiorów wynosi 3500 - 4250 g, gęsi 3100 - 3800 g, a nieśność 30 - 49 jaj.
  • Gęsi Bi cechuje dobra zdrowotność, wysoka wartość rzeźna, dobre wykorzystanie paszy na jednostkę produkcji i duży udział puchu w podskubach. Populacja ta może być przydatna w pracach zmierzających do uzyskania mieszańców towarowych.