Charakterystyka gęsi rasy garbonosej

GĘSI GARBONOSE (Ga)

Fot. J. Calik

  • Zakupiono w liczbie 44 szt. w gospodarstwach południowo-wschodniej Polski. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1978 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 314 szt. w tym: 231 samic i 83 samce.
  • Upierzenie białe lub łaciate, łapy i dziób barwy czerwono-pomarańczowej lub żółtopomarańczowej.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4100 - 4400 g, gęsi 3600 - 3900 g, a nieśność 41 - 54 jaj.
  • Gęsi Ga cechuje dobra zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki środowiska, niewielkie otłuszczenie oraz bardzo dobre wskaźniki wylęgowości. Nadają się do chowu w dużych i małych stadach.