Charakterystyka gęsi rasy kubańskiej (Ku)

GĘSI KUBAŃSKIE (Ku)

Fot. J. Calik

  • Wywodzące się od łabędziowej gęsi chińskiej (Cygnopsis cygnoides) – sprowadzono do Polski w 1977 r. z fermy zarodowej w Krasnodarze.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 373 szt. w tym: 296 samic i 77 samców.
  • Upierzenie szaro-brązowe z ciemną pręgą biegnącą przez tył głowy, szyję i tułów, dziób czarny, nogi koloru ciemno-czerwonego, a czasem czarnego.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4000 – 4300 g, gęsi 3500 – 3700 g, a nieśność 47 – 64 jaj.
  • Gęsi Ku cechują znaczne wartości cech użytkowych zwłaszcza cech reprodukcyjnych oraz dobre przystosowanie do krajowych warunków środowiskowo - kilimatycznych. Nadają się do chowu tak w dużych jak i małych stadach.