Charakterystyka gęsi rasy podkarpackiej (Pd)

GĘSI PODKARPACKIE (Pd)

Fot. J. Krawczyk

  • Zakupiono w liczbie 298 szt. we wsiach Grabówka, Końskie i innych na południu Polski. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1975 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 299 szt. w tym: 232 samic i 67 samców.
  • Upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki łaciate), łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 3900 - 4300 g, gęsi 3600 - 3750 g, a nieśność 19 - 26 jaj.
  • Gęsi Pd wyróżniają się dużą odpornością na niekorzystne warunki środowiska, bardzo dobrym umięśnieniem i małym otłuszczeniem tuszki, oraz korzystnymi dla chowu drobnotowarowego cechami reprodukcyjnymi.