Charakterystyka gęsi rasy romańskiej (Ro)

GĘSI ROMAŃSKIE (Ro)

Fot. J. Krawczyk

  • Zakupiono w Danii z firmy Danish Poultry Houses w 1978 r. Materiał pochodził ze stada rodzicielskiego gęsi i wyróżniał się wysokimi wskaźnikami reprodukcji, dobrym umięśnieniem i małym otłuszczeniem.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 280 szt. w tym: 218 samic i 62 samce.
  • Upierzenie białe, dziób barwy pomarańczowej, nogi czerwono-pomarańczowe.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4600 - 5000 g, gęsi 4000 - 4300 g, a nieśność 31 - 42 jaj.
  • Gęsi Ro są odporne na niekorzystne wpływy warunków środowiskowych. Mają dużą masę ciała, a część piersiowa tuszki jest dobrze umięśniona. Nadają się do chowu w dużych stadach.