Charakterystyka gęsi rasy rypińskiej (Ry)

GĘSI RYPIŃSKIE (Ry)

Fot. J. Krawczyk

  • Zakupiono w liczbie 332 szt. we wsiach Skudzawy, Ruda i innych na północy Polski. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1976 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 281 szt. w tym: 217 samic i 64 samce.
  • Upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki o pojedynczych szarych piórach), łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4200 - 4600 g, gęsi 3800 - 4000 g, a nieśność 23 - 31 jaj.
  • Gęsi Ry cechuje dobra zdrowotność i odporność na niekorzystne warunki środowiska, bardzo dobre cechy mięsne i wykorzystanie paszy, ale także przydatność do tworzenia mieszańców użytkowych.