Charakterystyka ras - Merynos barwny


Merynos barwny
fot. B. Borys
Ilość stad objętych Programem: 1, ilość owiec matek: 84


Stado barwnych merynosów wytworzono w latach osiemdziesiątych (XX wieku) w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Kołuda Wielka. W początkowym etapie pracy pozostawiano do chowu pojedyncze barwne osobniki (głównie tryki) rodzące się w zarodowych stadach merynosa polskiego, które kojarzono między sobą, a przede wszystkim z osobnikami o białym runie. Uzyskiwane z tych kojarzeń potomstwo “nosicieli” barwnego genu o białym runie kojarzono następnie z barwnymi trykami; z tych kojarzeń rodziło się około 50% barwnych osobników, które kojarzono między sobą.
Schemat wytworzenia barwnego merynosa:
- barwny (BB) x biały (NN) - biały “nosiciel” barwnego genu (BN)
- barwny (BB) x biały “nosiciel” barwnego genu (BN) – 50 % barwne (BB) + 50 % białe (BN)
- barwny (BB) x barwny (BB) – 100 % barwne (BB)
W wyniku wieloletniej pracy wytworzono stado 150 –160 matek oraz 10 linii tryków z barwną wełną. Obecny stan pogłowia wynosi 110 owiec matek. Od początku prowadzonych prac nad wytworzeniem barwnego merynosa prowadzi się dokumentację hodowlana. W 1992 roku stado zostało zarejestrowane jako stado zarodowe i od tego czasu RZHOiK w Bydgoszczy prowadzi księgi zwierząt hodowlanych.

Dokumenty dotyczące owiec
Literatura dotycząca merynosa barwnego