Charakterystyka gęsi rasy kartuskiej (Ka)

GĘSI KARTUSKIE (Ka)

Fot. J. Calik

  • Zakupiono w liczbie 188 szt. we wsiach Miradzewa, Stryszej Budy i innych na północy Polski. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1976 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 338 szt. w tym: 259 samic i 79 samców.
  • Upierzenie przeważnie białe (dosyć często występują też osobniki łaciate), łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4400 - 4900 g, gęsi 3800 - 4300 g, a nieśność 23 - 27 jaj.
  • Gęsi Ka cechuje dobra zdrowotność i odporność na niekorzystne czynniki środowiska, bardzo dobre umięśnienie tuszki przy jej niewielkim otłuszczeniu, mocna budowa ciała i dobre wykorzystanie paszy na jednostkę produkcji.