Charakterystyka gęsi rasy kieleckiej (Ki)

GĘSI KIELECKIE (Ki)

Fot. J. Calik

  • Zakupiono w liczbie 343 szt. we wsiach Marianów, Boduszów i innych na południu Polski. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1974 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 281 szt. w tym: 225 samic i 56 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 4000 - 4250 g, gęsi 3400 - 3600 g, a nieśność 14 - 17 jaj.
  • Gęsi Ki wyróżnia duża odporność na niekorzystne warunki środowiska, bardzo dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszki, ale także korzystne dla chowu drobnotowarowego cechy reprodukcyjne.