Charakterystyka gęsi rasy landes (LsD-01)

GĘSI LANDES (LsD-01)

Fot. J. Calik

  • Zakupiono we Francji za pośrednictwem firmy GAEC Grimaud Fréres Montfaucon w 1986 r. Włączono je do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1991 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 300 szt. w tym: 227 samic i 73 samce.
  • Upierzenie głowy, szyi i grzbietu szare, boki tułowia i brzuch białe.
  • Średnia masa ciała 12-tyg. gęsiorów wynosi 5400 - 5600 g, gęsi 4600 - 4800 g, a nieśność 44 - 50 jaj.
  • Gęsi LsD-01 stanowią populację ujednoliconą, wyróżnia je dobra zdrowotność i wysokie wartości cech reprodukcyjnych. Nadają się bardzo dobrze do chowu w dużych stadach i do tworzenia mieszańców towarowych.