Charakterystyka - pekin duński (P-8)

PEKIN DUŃSKI (P-8)

Fot. J. Calik

  • Pozyskano z piskląt wylężonych z 600 jaj, które zakupiono w firmie Danish Poultry Houses (Dania) w 1978 r. Włączono je do zasobów genetycznych populacji kaczek w 1983 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 222 szt. w tym: 182 samice i 40 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy żółto-pomarańczowej.
  • Średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi 2700-2800 g, kaczek 2600-2650 g, a dorosłych ptaków 3200-3400 g, przy nieśności w okresie sześciu miesięcy wynoszącej ok. 153 jaja w pierwszym i ok. 135 jaj w drugim roku użytkowania.
  • Pekin P-8 posiada wybitne walory użytkowe. Populacja ta może być przydatna w pracach zmierzających do uzyskania mieszańców towarowych.