Charakterystyka - pekin francuski (P-9)

PEKIN FRANCUSKI (P-9)

Fot. J. Calik

  • Wytworzono z kaczek wylężonych z 600 jaj, które zakupiono w firmie Jansen (Francja) w maju 1978 r. Włączono je do zasobów genetycznych populacji kaczek w 1983 r.
  • Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
  • Wielkość populacji ok. 204 szt. w tym: 169 samic i 35 samców.
  • Upierzenie białe, łapy i dziób barwy żółto-pomarańczowej.
  • Średnia masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi 2400 - 2450 g, kaczek ok. 2300 g, a dorosłych ptaków 2850 - 3100 g, przy nieśności w okresie sześciu miesięcy wynoszącej średnio ok. 157 jaj w pierwszym i ok. 127 jaj w drugim roku użytkowania.
  • "Kaczki P-9 reprezentują typ ogólnoużytkowy; mają jednak lepiej zaznaczone cechy reprodukcyjne niż mięsne. Stanowią cenną populację do badań i prac hodowlanych."