Charakterystyka - Leghorn (G-99, H-22 i H-33)

LEGHORN (G-99, H-22 i H-33)

Fot. J. Calik

  • Rasa wywodzi się z Włoch. Do Polski została sprowadzona w 1967 roku z angielskiej firmy Sykes (G-99, H-33) i kanadyjskiej firmy Kathman (H-22).
  • Rody G-99 i H-22 od 1995 r. utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie.
  • Ród H-33 pierwotnie ród ten selekcjonowany był pod symbolem (G-44). W 1974 r. przeniesiony został do PGR Mienia i przemianowany na ród H-33.
  • Upierzenie białe, skoki barwy biało-kremowej.
  • Średnia masa ciała kogutów wynosi 1950-2100 g, a kur 1450-1700 g. Do 64 tyg. życia znoszą 190-210 jaj o białej barwie skorupy i masie ok. 66 g.
  • Rody są szczególnie cenne ze względu na genetycznie uwarunkowane cechy jak: bardzo dobre parametry wylęgowości, przydatność do intensywnego i ekstensywnego chowu, dobre wykorzystanie paszy oraz dobrą zdrowotność.