Koza karpacka

Nowa strona dotycząca kóz karpackich

Miło nam poinformować, iż w ramach projektu BIOSTRATEG - BIODIFF powstała nowa strona dot. kóz karpackich. Adres strony: https://kozykarpackie.izoo.krakow.pl

Aktualny terminarz działań

W tabeli podano terminy składania Wniosków i Wykazów do Instytutu oraz inne ważne dla Hodowców informacje.

Terminarz
14 marcatermin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu rolno-środowiskowego-klimatycznego
14 marcaostateczny termin składania Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie (kolejny rok)
15 marcadzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie w programie ochrony
15 majaostateczny termin zatwierdzenia Wykazów
40 dnina zgłoszenie do Instytutu zamiany zwierząt oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie faktu zastąpienia do ARiMR
10 dnina zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienia okoliczności naturalnych
Po wcześniejszym uzgodnieniu
z Koordynatorem
możliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt