Koza karpacka

WAŻNE! 2-letnie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane w 2021 roku

Szanowni Państwo,

Hodowcy i Przedstawiciele Związków Hodowców,

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczonym, w ramach uzgodnień zewnątrzresortowych, na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341750 nowe zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym tj. w latach 2021 i 2022, będą podejmowane na okres 2 lat.

Przepis ten został dodany § 1 pkt 4) rozporządzenia zmieniającego: „po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 lub 7 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 2-lenie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zasady realizacji programów ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków i ras nie ulegają zmianie.

Nowa strona dotycząca kóz karpackich

Miło nam poinformować, iż w ramach projektu BIOSTRATEG - BIODIFF powstała nowa strona dot. kóz karpackich. Adres strony: https://kozykarpackie.izoo.krakow.pl

Procedura na rok 2018

W zakładce dokumenty znajduje się nowa Procedura przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej oraz aktualne wzory wykazów

Aktualny terminarz działań

W tabeli podano terminy składania Wniosków i Wykazów do Instytutu oraz inne ważne dla Hodowców informacje.

Terminarz
14 marcatermin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu rolno-środowiskowego-klimatycznego
14 marcaostateczny termin składania Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie (kolejny rok)
15 marcadzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie w programie ochrony
15 majaostateczny termin zatwierdzenia Wykazów
40 dnina zgłoszenie do Instytutu zamiany zwierząt oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie faktu zastąpienia do ARiMR
10 dnina zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnych okoliczności lub wystąpienia okoliczności naturalnych
Po wcześniejszym uzgodnieniu
z Koordynatorem
możliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt