Kozy - literatura

 1. Ocetkiewicz J. 1963. Chów kóz. PWRiL Warszawa.
 2. Sikora J. 2004. Chów kóz w gospodarstwie ekologicznym. Krajowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Radom
 3. Sikora J. 2007. Wstępne wyniki próby restytucji kozy karpackiej.. Wiad. Zoot., nr 1-2, s.31-34.
 4. Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. Use of microsatellite sequences to study genetic structure of goats. 2008. Book of abstracts. XXXVIII ESNA Annual Meeting,Kraków, Poland, 27-31 August 2008, s. 91.
 5. Trybulski M. 1923. Kozy. Pochodzenie, pokrój, rasy, hodowla, żywienie i choroby. Księgarnia Rolnicza, Warszawa.
 6. Trybulski M. 1939. Kozy. Pochodzenie, pokrój, rasy, hodowla, żywienie i choroby. Księgarnia Rolnicza, Warszawa.
 7. www.tiho-hannover.de/einricht/zucht/eaap/descript/315.htm
 8. Sikora J., Kawęcka A., 2009. Results of the Carpathian goat restoration. International Scientific Conference “Scientific  Achievements  and  the  Breeding  Practice” - Krakow, 17.10.2009, 99
 9. Sikora J., Kawęcka A., 2009. Restoration of the Carpathian goat in Poland. Book of abstracts of the 60th Annual Meeting of the EAAP, 24-27 August 2009, No. 15, 465.
 10. Rychlik T., Sikora J.,  Krawczyk A. 2011. Zmienność genetyczna w stadzie zachowawczym kozy karpackiej pod względem grup krwi polimorficznych wariantów białek. Materiały konferencyjne LXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Poznań 2011
 11. Sikora J. 2011.Parameters of meat performance in Carpathiangoats. Międzynarodowa Konferencja Naukowa“Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt” - Kraków, 17 czerwca 2011 r., s.131-132
 12. Sikora J. 2014. Procedura przystąpienia do realizacji Programu ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiad. Zoot. Nr 4, 74-84.
 13. Sikora J., Kawecka A. 2014. Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiad. Zoot. Nr 4, 69-73
 14. Sikora J.  2013. Charakterystyka użytkowości mięsnej i jakości mięsa kozy karpackiej, objętej Programem ochrony zasobów genetycznych, na tle innych ras kóz hodowanych w kraju . Rocz. Nauk. Zoot. Monografie i Rozprawy 50.ss 84